Nowy tunel pod torami – 2 propozycje

Szybki rozwój Swarzędza, zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego w południowej części naszej gminy, powoduje konieczność rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego. Jednym z najpilniejszych zadań jest utworzenie nowego przejazdu pod przecinającymi Swarzędz torami kolejowymi szlaku Warszawa-Berlin. W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu trwają przygotowania do takiej inwestycji, o czym podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu informował burmistrz Marian Szkudlarek.

O szczegółach informuje  I zastępca burmistrza, Grzegorz Taterka. – Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami drogowymi w naszej gminie. Jednym z nich jest właśnie problem połączenia północ-południe w centrum miasta. Dziś w Swarzędzu dysponujemy zaledwie trzema bezkolizyjnym przeprawami przez tę ruchliwą linię kolejową – to tunel w ul. Kirkora, wiadukt w ul. Polnej a dla ruchu pieszego przejście pod torami. Nieco dalej, w Jasinie, znajduje się również nowy wiadukt. Pierwsze dwie są bardzo przeciążone autami, co nie tylko komplikuje życie mieszkańcom, ale staje się też barierą rozwojową. Wszelkie analizy skłaniają do podjęcia budowy kolejnego przejazdu właśnie w okolicach centrum Swarzędza – wyjaśnia wiceburmistrz. – Zleciliśmy zatem opracowanie koncepcji budowy tunelu pod torami w najbardziej nadającym się do tego miejscu tj. na wysokości ul. Tabaki – czyli niedawno zbudowanej obwodnicy centrum, w pobliżu skansenu pszczelarskiego. Tunel w tym miejscu tworzyłby dogodne połączenie zwłaszcza dla lokalnego ruchu. Koncepcja budowy zakłada bowiem, iż tunelem poprowadzona zostanie jezdnia o szerokości 6 metrów, przeznaczona dla pojazdów do 3,5 tony, z chodnikiem po jednej stronie i ścieżką rowerową po drugiej.

Plan przewiduje dwa warianty przebiegu nowej drogi od wylotu tunelu po stronie południowej. W wariancie pierwszym ma ona prowadzić w kierunku zachodnim, do ulicy Granicznej, z którą łączyłaby się na odcinku pomiędzy dwoma marketami (Carrefour i Piotr Paweł). Drugi wariant zakłada, iż nowa droga kierowałaby się z tunelu na wschód, do ul. Tysiąclecia, gdzie zbudowane zostałoby rondo. – Każde z tych rozwiązań wymaga dalszych analiz, ale wydaje się, iż korzystniejszy byłby wariant drugi – nieco łatwiejszy do realizacji – wyjaśnia wiceburmistrz Taterka. Chcielibyśmy na tym etapie poznać zdanie swarzędzan – bardzo prosimy o przekazywanie do UMiG wszelkich uwag, opinii i sugestii w tej sprawie.

Kiedy takie nowe połączenie mogłoby powstać? – Dziś nikt odpowiedzialny nie wymieni żadnej daty. Wszak mówimy o bardzo skomplikowanej inwestycji, planowanej w silnie zurbanizowanym terenie, wymagającej mnóstwa uzgodnień z wieloma podmiotami, spośród których najwięcej do powiedzenia będą miały spółki kolejowe. Oceniamy, że po wyborze jednego z wariantów prace projektowe mogłyby potrwać nawet dwa lata – dodaje wiceburmistrz.

Wówczas też dopiero będzie można mówić o kosztach, bo dziś na pewno wiadomo tylko tyle, że będą niebagatelne i mogą wynieść nawet 20-25 mln zł, co wymagałoby dofinansowania z zewnętrznych źródeł. Około dwóch lat mogłaby trwać sama budowa. Tak więc dziś tym pilniejszym zadaniem jest przeprowadzenie konsultacji i wybór wariantu tej niezbędnej inwestycji.

UMiG

Wariant 1

wariant_1

Wariant 2

wariant_2