Nabór projektów rewitalizacyjnych w gminie Swarzędz

Do 13 maja 2024 roku trwa nabór projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane w wyznaczonym obszarze w gminie Swarzędz.

Wnioski mogą składać: Gmina Swarzędz, instytucje kultury, powiat, osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły i placówki, kościoły i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni i gospodarczy, rady sołeckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

Uwaga! Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Mogą one natomiast zgłaszać pomysły projektów, z których efektów będą korzystać jako grupa docelowa.

Jak złożyć wniosek?

Wypełnione i podpisane karty projektów (do pobrania TUTAJ) należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu do 13 maja 2024 r. w formie elektronicznej (edytowalnej i skany z podpisem na adres e-mail: fundusze@swarzedz.pl) lub osobiście (w Kancelarii Urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, w godzinach funkcjonowania Urzędu).

Szczegółowe informacje i pomoc:

Telefon: 61 65 10 915 (Wydział Pozyskiwania Funduszy)
Firma Lider Projekt Sp. z o.o. (Marcin Ługawiak), tel. 61 828 08 11

Dodatkowe informacje:

30 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 odbędzie się szkolenie online dla osób/podmiotów zainteresowanych złożeniem kart projektu. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 29 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 na adres a-mail: fundusze@swarzedz.pl.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Nabór projektów rewitalizacyjnych
Nabór projektów rewitalizacyjnych w gminie Swarzędz

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *