Mieszkaniec Swarzędza Zenon Wechmann odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

19 grudnia 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach 1956–1989. Odznaczeni zostali kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz działacze opozycji z lat 80. z województwa wielkopolskiego oraz województwa lubuskiego. Odznaczenia, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył  prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wśród odznaczonych były również mieszkający od 1993 r. w Swarzędzu pan Zenon Wechmann. Jak można przeczytać w jego biogramie na stronach IPN, pan Wechmann rocznik 1927, po II wojnie światowej zaangażował się w ruch harcerski. W latach  1950–1952 był członkiem konspiracyjnej organizacji powstałej z kręgu „Zastępu Wilków” V hufca ZHP w Poznaniu. Za swoją działalność został aresztowany we wrześniu 1952 r. i  na mocy wyroku Wojskowego Sadu Rejonowego w Poznaniu z 23 stycznia 1953 r. został skazany na karę 7 lat więzienia oraz 3 lat utraty praw publicznych. Został zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary więzienia w lutym 1955 r. Uczestniczył w rewolcie w Czerwcu 1956 r. W 1981 r. był w redakcji niezależnego pisma „Harcerska Kuźnia”. W stanie wojennym po 13 grudnia 1981 r. działał w strukturach konspiracyjnych na rzecz internowanych oraz ich rodzin, kolportował wydawnictwa niezależne, uczestniczył w manifestacjach. Obecnie jest prezesem oddziału wielkopolskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939–1956.

Przypomnijmy, że Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w 2010 r. dla uhonorowania osób, które w latach 1956-1989 „mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami, zasłużyły się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL”. Z wnioskiem o odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności występuje do prezydenta RP prezes IPN z inicjatywy własnej lub organizacji społecznych i zawodowych. Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepodległości, czyli odznaczenia, które II Rzeczpospolita ustanowiła, by uhonorować tych, którzy walczyli o niepodległość w 1918 roku.  Krzyż Wolności i Solidarności jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność. (m)

Fotografie Jan Kołodziejski