Jest już program „OZE 2017”

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania wykazały, że nasze powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w całej Europie. Dlatego też postanowiliśmy promować wszelkie działania mające na celu chronić nasze otoczenie.
Jednym z najważniejszych sposobów jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Duża rolę mogą odegrać sami mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w budynkach jednorodzinnych. Takim sposobem może być wytwarzani własne potrzeby energii elektrycznej i odprowadzanie jej wytworzonych nadwyżek, na określonych zasadach, do sieci energetycznej.
Własny prąd możemy wytwarzać montując na dachach naszych domów panele fotowoltaiczne. Ich montaż, bez dotacji, jest całkowicie nieopłacalny. Dlatego też z dużą satysfakcją odnotowujemy uruchomienie w roku 2017 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu programu dotacji dla osób fizycznych instalujących w swoich budynkach systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW:

  • systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
  • systemów fotowoltaicznych,
  • kolektorów słonecznych,
  • małych elektrowni wiatrowych,
  • systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Program uruchomiony zostanie w roku 2017, a jego realizację przeznacza się kwotę 15 milionów złotych. Warto dodać, że całość inwestycji może być sfinansowana z pożyczki, oprocentowanej w skali 1% rocznie, która może w 30% zostać umorzona, po spłaceniu jej 70%.
Warto dodać, że maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia. Minimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata od wypłaty ostatniej transzy pożyczki. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, nie będzie ona podlegać umorzeniu. Jest to zrozumiale, gdyż ma zapobiec procederowi polegającemu za zamontowani, np. paneli fotowoltaicznych, a następnie uzyskaniu nisko oprocentowanej pożyczki , demontaży paneli i ich odsprzedaniu.
Jak już wspomnieliśmy program zostanie uruchomiony w 2017 roku.
Nabór wniosków rozpoczęty 10 stycznia 2017 roku i przewiduje się jego zakończenie 23 stycznia 2017 r.
23 marca 2017 roku ma zostać rozpoczęty nabór wniosków do programu Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”. potrwać ma do 31 marca 2017.
15 maja rozpocznie się przyjmowanie wniosków do programu „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”.
Szczegółowe informacje o wymienionych programach zamieszczone są na stronie internetowej WFOŚiGW www.wfosgw.poznan.pl