Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Urszuli Sochy

Minister Edukacji Narodowej odznaczył panią Urszulę Socha, wieloletnią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, Medalem Komisji Edukacji Narodowej – w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania. Uroczystość wręczenia medalu miała miejsce 12 listopada 2019 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Pani Urszula Socha jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu. Następnie w latach 1985-1989 w Szkole Podstawowej nr 3, a od 1989 roku aż do przejścia na zasłużoną emeryturę w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, gdzie była wicedyrektorem, a następnie wieloletnim dyrektorem.

W trakcie pełnienia funkcji dyrektora wprowadziła w kierowanej przez siebie placówce wiele nowatorskich rozwiązań oraz znacznie wzbogaciła infrastrukturę szkoły. Inicjowała również prowadzenie licznych projektów i programów, w tym międzynarodowych. Szkoła pod jej kierownictwem zrealizowała także kampanię bohater i otrzymała sztandar. We współpracy z Polskimi Komitetem Pomocy Społecznej, Caritas, władzami samorządowymi gminy i powiatu, przez kilka lat współorganizowała na terenie szkoły wigilie dla ubogich i samotnych, w których każdorazowo uczestniczyło kilkaset osób. Wspierała również działalność krajoznawczą – uczniowie z jej szkoły licznie uczestniczyli w rajdach i złazach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i jego swarzędzki Oddział „Meblarz”. Zapewniła także warunki do działalności Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut” oraz trzech drużyn Związku Harcerstwa Polskiego o specjalności turystycznej, działających w Szkole Podstawowej nr 4 – organizacji przez nie zbiórek, biwaków, zlotów oraz obozów. Była pierwszym na terenie miasta i gminy Swarzędz nauczycielem, który uzyskał stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Zaszczytne wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej zostało nadane pani Urszuli Socha na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *