„Mamy nadzieję, że budynek z nowymi mieszkaniami komunalnymi stanie do końca tego roku” – mówi Teresa Rucińska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, radna Rady Miejskiej

Wśród obecnych radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu sprawuje Pani swoją funkcję najdłużej. Proszę przypomnieć naszym czytelnikom swoją drogę do samorządu i działalność w Radzie Miejskiej.
Po raz pierwszy, w wyborach samorządowych, startowałam w 1994 r. Były to okręgi jednomandatowi i w moim startowały cztery osoby. Uzyskałam największą ilość głosów, druga osoba po mnie miała o 40 % mniej głosów. Od roku 1998 zostały wprowadzone okręgi wielomandatowe, co nie przeszkodziło mi za każdym razem, uzyskiwać dużą ilość głosów w okręgu. Nigdy nie zostałam radną „z listy’. W pierwszej kadencji byłam delegatką Gminy Swarzędz do Sejmiku Wielkopolskiego. W następnych kadencjach przewodniczyłam Komisji Rewizyjnej, dwa razy, a teraz, drugą kadencję, przewodniczę Komisji Spraw Społecznych.

Jakie zmiany nastąpiły w Swarzędzu w czasie Pani kadencji jako radnej?
Urodziłam się w Gminie Swarzędz i tutaj spędziłam całe swoje życie. Pamiętam Gminę, która miała 9 tyś mieszkańców! Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej, nie tylko spowodowało zdobycie mieszkań przez osoby mieszkające w gminie, ale także intensywny napływ osób spoza gminy. Od 1990 roku, pierwszych wolnych wyborów, rozpoczął się rozrost i rozkwit naszej Gminy. Pierwsza kadencja po wolnych wyborach, zapisała się dwoma, bardzo ważnymi, postanowieniami. Pierwszym było zorganizowanie komunikacji gminnej a drugim, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, przejęcie opieki nad oświatą. Obie okazały się bardzo trafne. Następnie rozpoczeto prowadzić intensywną rozbudowę naszej gminy. Od 1994 roku burmistrzami gminy byli: Jacek Szymczak (8 lat), Bożena Szydłowska (1 rok). Marek Baumgart (1 rok), Anna Tomicka (10,5 roku) i, od roku, Marian Szkudlarek. Najwięcej inwestycji przeprowadzono za czasów A.Tomickiej i J. Szymczaka. Powstały nowe szkoły (Szkoła nr 5, w Paczkowie i dwie w Zalasewie), nowa sala gimnastyczna w Szkole nr 1, Paczkowie, Wybudowano 180 nowych mieszkań komunalnych, pływalnie, dwa bezkolizyjne przejazdy przez trakcję kolejową nowie wodociągi, kanalizacje. Wyremontowano dziesiątki kilometrów dróg, pobudowano dziesiątki kilometrów nowych wraz z rondami, pojawiły się chodniki i ścieżki rowerowe, nowe wysypisko śmieci i wiele innych inwestycji, których nie sposób wymienić w całości. Za realizację inwestycji odpowiadali też pracownicy ratusza, którzy z poświęceniem i oddaniem realizowali swoje zadania. Swarzędz ma bardzo dobrych urzędników. W czasie urzędowania obecnego burmistrza inwestycje strasznie zwolniły, odnoszę wrażenie, że dużo, zbyt dużo, przekłada się na rok 2018, rok wyborów samorządowych. Nie wspominam tutaj o placówkach oświatowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, gdyż są to jednostki zarządzane przez fachowych i sumiennych dyrektorów.

Obecnie przewodniczy Pani Komisji Spraw Społecznych. Jakie prace podejmuje Komisja w bieżącej kadencji? Co udało się Wam osiągnąć?
Podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych zapoznajemy się z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Gminy Swarzędz. Słuchając wyjaśnień zaproszonych osób dowiadujemy się, co należy popierać w czasie podejmowania uchwał.

Jest Pani wieloletnią członkinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Jaką rolę pełni ta komisja w samorządzie lokalnym?
Komisja Rewizyjna spełnia rolę kontrolną działalności burmistrza. Jej priorytety (tematy kontroli), muszą być najpierw uchwalone przez Radę Miasta i Gminy Swarzędz. Komisja sprawdza wykonanie założeń budżetowych i przygotowuje wniosek absolutoryjny, rozpatruje także skargi mieszkańców na działanie burmistrza. W tym wypadku rozstrzyga, czy dana skarga jest zasadna czy bezpodstawna. Po rozpatrzeniu takiej skargi rada zapoznaje się z praca komisji i podejmuje uchwałę w tej sprawie. Jest to jedyna komisja obligatoryjna w Radzie Miejskiej.

Do Rady Miejskiej kandydowała Pani z komitetu Anny Tomickiej. Jak ocenia Pani współpracę radnych reprezentujących różne opcje w Radzie Miejskiej?
Jesteśmy na półmetku obecnej kadencji i aż do tej pory, praca całej Rady była bardzo zgodna. Wielu Radnych dało burmistrzowi i jego zastępcom kredyt zaufania. W chwili obecnej, jednakże, część radnych dostrzega wiele minusów w pracy burmistrzów, szczególnie w kwestii inwestycji. Mamy nadzieje, że choć budynek z nowymi mieszkaniami komunalnymi stanie do końca tego roku. Na te mieszkania czekają dziesiątki rodzin w naszej gminie. Jest to najważniejsza inwestycje w Gminie, na chwilę obecną.

Jaki są najważniejsze potrzeby Pani okręgu wyborczego?
Do najpilniejszych spraw zaliczam obecnie: wyznaczenie nowych miejsc parkingowych, opracowanie i realizacja omawianego już, pod koniec poprzedniej kadencji, układu komunikacyjnego Kwaśniewskiego-Kościuszkowców-Czwartaków-Kwaśniewskiego. Na uliczkach osiedlowych powinien obowiązywać ruch jednokierunkowy, aby dzieci idące do szkół i przedszkoli, wraz ze swymi opiekunami, miały ułatwioną i bezpieczniejszą podróż. Bardzo ważną inwestycją jest dokończenie budowy pieszojezdni od szkoły nr 3 do skarpy nad jeziorem. Inwestycja ta powinna dobiegać już końca, a nawet nie została, przez aktualnego Burmistrza, rozpoczęta.

Czego należy życzyć radnej Teresie Rucińskiej.
Wszystkim potrzebne jest zdrowie. Dla mnie ważna jest również wytrwałość w działalności społecznej, a dalej życzliwość osób, które mnie otaczają i wspierają w pracy w Radzie Miejskiej.
Rozmawiał pch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *