Lista projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2024

Pojawiła się lista projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim dla Swarzędza na rok 2024. Głosować będziemy mogli między 21 lipca, a 10 września 2023 roku.

Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/. Od 21 lipca do 10 września 2023 r. będziemy mogli wybierać które z projektów otrzymają finasowanie i będą realizowane w 2024 roku. Na tej samej stronie znajdziemy szczegółowe informacje odnośnie do przedstawionych propozycji. Na realizację projektów zabezpieczona została kwota 1,5 mln zł. Zwycięskie projekty poznamy po 1 października.

Do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok zgłoszono łącznie 27 projektów (8 w kategorii projekt główny, 13 w kategorii projekt lokalny, 6 w ramach kategorii projekt dodatkowy). Pozytywną weryfikację komisji oceniającej uzyskało 21 projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów spośród których będziemy mogli wybierać w tym roku.

Lista projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim dla Gminy Swarzędz na rok 2024:

Projekty główne:

 1. Budowa Parkingu wraz z kontenerami przy boisku w Zalasewie oraz fragmentu ul. Ukośnej.

Wniosek zakłada budowę parkingu wraz z fragmentem ul. Ukośnej przy boisku w Zalasewie oraz zakup kontenerów w celu ich wykorzystania na szatnie dla dzieci i młodzieży trenujących na pobliskim boisku.

 1. Ułożenie płyt betonowych w Rabowicach na ul. Kuźniczej, Kawalerów Maltańskich, Daglezjowej, Azaliowej i innych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest ułożenie płyt drogowych, betonowych w Rabowicach na ul. Kuźniczej, Kawalerów Maltańskich, Daglezjowej, Azaliowej, Magnoliowej, Limbowej i Żelaznej. Ich łączna długości ma wynieść ponad 1000 mb (1km, dwa tory, ponad 650 płyt o wymiarach 3×1,5m) z wypełnieniem kruszywem powierzchni pomiędzy nimi. Niniejsza realizacja pozwoli na skuteczne i długotrwałe utwardzenie ulic zapewniając bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Rabowic.

 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich (wraz z oświetleniem).

Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej według projektu, który jest przygotowany w ramach wygranego budżetu obywatelskiego na 2022 (ok. 1,5 km).

 1. Teraz Karłowice – budowa boiska wielofunkcyjnego w Karłowicach.

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w Karłowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Autor proponuje: boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej.

 1. Rowerem i pieszo ulicą Średzką – Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia.

Projekt zakłada budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Średzkiej w Zalasewie na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Polską i Olszynową na podstawie opracowywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg projektu (chodnik po wschodniej stronie jezdni, droga pieszo-rowerowa po stronie zachodniej).

Projekty lokalne:

 1. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piaski.

Celem projektu jest rewitalizacja i modernizacja parku miejskiego wraz z placem zabaw, położonego przy ul. Piaski w Swarzędzu. Autor proponuje: wymianę oświetlenia na energooszczędne, ustawienie dodatkowych obiektów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne), dodatkowe nasadzenia roślinami wieloletnimi oraz doposażenie placu zabaw.

 1. Mini scena za świetlicą w Rabowicach.

Przedmiotem projektu jest wykonanie sceny na łące za świetlicą. Do wykonania niezbędne będzie wytyczenie sceny, wykonanie fundamentu i budowa konstrukcji pokrytej dachem (na wzór sceny w Kobylnicy).

 1. Projekt świetlicy przy Placu Handlowym w Swarzędzu i przygotowanie terenu pod budowę świetlicy.

Wykonanie projektu budynku świetlicy osiedlowej na rewitalizowanym Placu Handlowym oraz przygotowanie terenu pod budowę.

 1. Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin.

Budowa placu zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin (ogrodzenie terenu oraz zakup urządzeń do zabawy).

 1. Mały krok ku cywilizacji – projekt budowy nawierzchni trwałej w ul. Klonowej i ul. Wiązowej w Gruszczynie.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni trwałej w ulicach: Klonowej oraz Wiązowej w Gruszczynie wraz z odwodnieniem i chodnikami. Jest to kontynuacja wcześniej wykonanych inwestycji drogowych w tej okolicy.

 1. Wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3 na os. Czwartaków.

Projekt zakłada montaż wiaty rowerowej przed Szkołą Podstawową nr 3 na os. Czwartaków (wiata – model Warszawa o łącznych wymiarach 21,86m/2,4m/2m (D/W/S) wraz ze stojakami na 48 rowerów).

 1. „Przystanek Wierzenica” – miejsce aktywnego wypoczynku w otulinie Puszczy Zielonki.

Projekt ma na celu wyznaczenie nowych szlaków nordic walking, rozbudowanie siłowni i strefy treningowej workout oraz doposażenie placu zabaw. Dodatkowo doprowadzenie prądu do obsługi imprez (skrzynka z prądem). Postawienie tablic informacyjnych o przebiegu szlaków oraz ich oznaczenie.

 1. Nowoczesne komputery dla SP4 w Swarzędzu.

W ramach inwestycji zakłada się zmodernizowanie wyposażenia sali informatycznej. Doposażona sala informatyczna mogłaby służyć nie tylko uczniom szkoły, ale również dorosłym mieszkańcom, dla których można by organizować szkolenia doskonalące umiejętności cyfrowe.

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę jezdni ( szerokość 5m ) oraz chodników (niewykluczona pieszo-jezdnia) w ulicach Paprykowej oraz Budowlanej w miejscowości Paczkowo. Długość i szerokość dróg: ul. Budowlana: szerokość: ok. 9m, długość: 585m, ul. Paprykowa: szerokość: 8m, długość: 353m.

 1. Ogród Społeczny – Poznańska 25.

Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego fragmentu placu porośniętego zielenią położonego w pobliżu ul. Poznańskiej 25 i ul. Sienkiewicza w ogród z wydzieloną: strefą ogrodniczą, łąką kwietną z domkami dla pszczół, strefą relaksu oraz strefą wydarzeniowo-warsztatową.

 1. Radosny Plac Zabaw dla Dzieci, przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu.

W ramach inwestycji ma zostać wybudowany bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Zakłada się wykonanie odpowiedniego zbrojenia terenu, bezpiecznego zejścia (obszar poniżej poziomu chodnika), montaż certyfikowanych urządzeń dla dzieci.

 1. Doposażenie oraz dostosowanie Auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie do bieżącej działalności artystyczno – edukacyjnej.

Projekt zakłada doposażenie auli znajdującej się w SP 2 w Zalasewie (Sali Koncertowej w Zalasewie). Aula ma być wyposażona w brakujący sprzęt, który umożliwi bardziej profesjonalne przygotowanie wydarzeń kulturalnych (min. konstrukcja aluminiowa służąca do zawieszenia oświetlenia oraz czarnego horyzontu, oświetlenie estradowe, konsola mikserska).

Projekty dodatkowe:

 1. Teqball z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych).

Wniosek zakłada zakup dwóch stołów do Teqball oraz ustawienie ich na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kosynierów w Swarzędzu.

 1. Park w Rabowicach – miejsce do wypoczynku dla mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest wykonanie parku na placu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Rabowicach. Do wykonania niezbędny będzie projekt architektoniczny tego terenu uwzględniający nasadzenia, ścieżki, usytuowanie ławek oraz koszy na śmieci.

 1. „Suchą nogą przez wieś ” wykonanie dokumentacji pod budowę ul Krańcowej w Kobylnicy.

Wykonanie projektu drogi, uwzględniającego założenie kostki brukowej. Realizacja zadania ma na celu umożliwienie mieszkańcom pobliskich posesji komfortowy dojazd do swoich nieruchomości.

 1. Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie – opracowanie projektu wraz z częściową realizacją.

Wniosek obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wstępne jego wykonanie. Na wyznaczonym terenie wnioskodawca proponuje postawienie altany grillowej, miejsca na ognisko lub grilla oraz stworzenie strefy z leżakami do wypoczynku.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Lista projektów do głosowania w Budżecie
Lista projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim dla Swarzędza na rok 2024.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *