Jaka przyszłość terenów lotniska w Kobylnicy?

Geoankieta o której wypełnienie prosi Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu poświęcona jest  nowym kierunkom zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska w Kobylnicy. Obecny jego właściciel – Aeroklub Poznański – planuje zmianę lokalizacji lotniska poza teren gminy i wnioskuje o zmianę obecnej funkcji w obowiązujących dokumentach planistycznych na terenie Gminy Swarzędz. Władze gminy oraz planiści, jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chcą uzyskać szerszą wiedzę na temat Państwa preferencji i oczekiwań co do funkcji i zagospodarowania terenu lotniska w przyszłości.
Geoankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie trwa około 10 minut. Poprzez kliknięcie wybranej odpowiedzi lub wykorzystanie suwaka w prosty sposób możecie Państwo wyrazić swoją opinię. W trakcie udzielania odpowiedzi na niektóre z pytań, będzie można zaznaczyć na mapie odpowiednią lokalizację w postaci punktu, linii lub obszaru.

Badanie prowadzi Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W przypadku pytań lub problemów technicznych związanych z działaniem Geoankiety prosimy o kontakt mailowy geoankieta@amu.edu.pl

Aby wypełnić ankietę kliknij na plakat!lot2