Inwestycja firmy BROS – oświadczenie Burmistrza oraz nasze artykuły

W związku z oddaleniem skargi kasacyjnej gminy Swarzędz przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w Janikowie, gmina Swarzędz rejon ul. Swarzędzkiej burmistrz wydał oświadczenie.  Jednocześnie przypominamy, że sprawa budziła w latach 2013-2015 wiele kontrowersji i na łamach „Informatora Swarzędzkiego” pisaliśmy  o planowanej i realizowanej przez firmę BROS inwestycji, będąc zdecydowanie jej przeciwnym.

Oświadczenie Burmistrza

17 stycznia 2017 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok, którym sąd oddalił skargę kasacyjną Gminy Swarzędz na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w grudniu 2014 r. orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z 24 października 2001 r. Nr XXXVIII/448/2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w Janikowie, gmina Swarzędz rejon ul. Swarzędzkiej.

Obecnie oczekujemy na uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy – przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu została przyjęta 24 października 2001 r. tj. w czasie III kadencji Rady Miejskiej (1998-2002), której przewodniczącą była pani Anna Tomicka, a ówczesnym burmistrzem Swarzędza – pan Jacek Szymczak.

Wyrok WSA orzekający nieważność uchwały zapadł 5 grudnia 2014 r. tj. dzień po objęciu przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Stwierdzenie nieważności uchwały po ponad 13 latach od jej uchwalenia powoduje konieczność weryfikacji w pierwszej kolejności studium zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, a następnie planu zagospodarowania z uwzględnieniem aktualnej polityki przestrzennej Gminy Swarzędz.

O kolejnych czynnościach podejmowanych w tej sprawie będę Państwa informował na bieżąco.

Z poważaniem,

Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy

Materiały archiwalne „Informatora Swarzędzkiego”

2013 nr 2

2013 n r 5

2014 nr 2

Rok 2014 nr 11

2014 nr 12