Informacja dla użytkowników wieczystych

UŻYTKOWNIKU WIECZYSTY! Jeśli użytkujesz grunt, w skład którego wchodzi więcej działek, które są wykorzystywane na cele uzupełniające cel mieszkaniowy (np. grunt pod garażem, drogą dojazdową, ogródkiem przydomowym) i dla których są prowadzone oddzielnie księgi wieczyste, podejmij czynności zmierzające do połączenia wszystkich działek w jedną księgę wieczystą – do grudnia 2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że w dniu 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) – z terminem obowiązywania od 01 stycznia 2019r.

Z tym dniem prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów – z mocy prawa,

Przypadki, spotykane w gminie Swarzędz, polegające na prowadzeniu oddzielnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych celów, nie będących celami mieszkaniowymi, a je uzupełniającymi (wspomniane powyżej działki wykorzystywane pod ogródek przydomowy, czy garaż lub drogę dojazdową do budynku mieszkalnego) nie będą podlegały przekształceniu.

Wszystkich niezbędnych informacji i wyjaśnień udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu (tel. 61 65 12 308 lub 61 65 12 317).

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian SzkudlarekDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *