II sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

27 listopada w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się II sesja Rady Miejskiej.   Porządek obrad i podjęte uchwały przedstawiamy na rycinie:

Pewną dyskusję wywołała uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie – Część A”. Radny Szymon Kurpisz poprosił o dodatkowe wyjaśnienia i złożył wniosek formalny o rozpatrywanie tej uchwały, po otrzymaniu wyjaśnień na następnej sesji Rady Miejskiej. Wniosek Szymona Kurpisz został przez Radę odrzucony. Za przeniesieniem głosowania na następną sesję byli radni: Baranowska – Graczyk Anna, Kurpisz Szymon, Lewandowski Tomasz, Tomicka Anna

Od głosu wstrzymali się: Buczyński Włodzimierz, Garsztka Przemysław,Kmieciak Wojciech.
Ostatecznie uchwała została podjęta przy 4 głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących.Na zdjęciach przedstawiamy radnych nowej kadencji: Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *