Harmonogram oddawania odpadów problemowych do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania

Odpady problemowe z naszych domów można oddać do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wg podanego harmonogramu. Pamiętajmy jednak o poniższych zasadach.

Mobilny PSZOK przyjmuje:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– zużyte baterie i akumulatory przenośne

– przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych

– odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakownia po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Mobilny MPSZOK nie przyjmuje:

-materiałów zawierających azbest

-odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach, workach, skrzynkach)

– odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)

– odpadów, których odebranie może naruszyć przepisy

– odpady w opakowaniach cieknących

– jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, inne odczynniki)

-odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych

Poniżej przedstawiamy Państwu tegoroczny harmonogram odbioru odpadów problemowych przez Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

HARMONOGRAM POSTOJÓW MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK)

Lp.Dzień postoju MPSZOK
(DD-MM-RRRR)
Godzina postoju MPSZOKGminaMiejscowośćAdresOpis lokalizacji
postoju MPSZOK
1.10-02-201807:0007:30SwarzędzZalasewopl. Europejski na os. Europejskimnarożnik ul. Irlandzkiej
2.10-02-201807:4008:10SwarzędzKruszewniaul. Spółdzielczaplac zabaw
3.10-02-201811:1511:45SwarzędzZalasewoul. Planetarna przy gimnazjum
4.10-02-201813:3014:00SwarzędzSwarzędzul. Granicznateren przy Carrefour
5.17-02-201807:0007:30SwarzędzUzarzewopętla autobusowa
6.17-02-201807:4008:10SwarzędzGortatowoul. Dożynkowaplac zabaw
7.17-02-201808:2008:50SwarzędzSwarzędzul. Cieszkowskiegoteren przy Tesco
8.17-02-201811:1511:45SwarzędzSwarzędzul. Strzeleckateren przy hali sportowej
9.17-02-201812:4013:10SwarzędzŁowęcinul. Łowieckaplac zabaw przy szkole
10.17-02-201813:2013:50SwarzędzSarbinowoul. Chmielnaprzy świetlicy
11.17-02-201814:0014:30SwarzędzSokolniki Gwiazdowskiepętla autobusowa
12.24-02-201807:0007:30SwarzędzGruszczynul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiejprzy świetlicy
13.24-02-201807:3508:05SwarzędzGruszczynul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiejprzy przystanku autobusowym
14.24-02-201808:4509:15SwarzędzKobylnicaul. Poznańskaplac koło Straży Pożarnej
15.24-02-201809:4510:15SwarzędzWierzonkaul. Gminnaobok pojemników na surowce wtórne
16.24-02-201810:2510:55SwarzędzWierzenicaul. Wierzenickaplac przed kościołem
17.24-02-201811:1011:40SwarzędzJanikowo Górneul. Gnieźnieńskakoło domu Sołtysa
18.24-02-201811:4512:15SwarzędzJanikowo Dolneskrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzkapętla autobusowa
19.24-02-201812:3013:00SwarzędzBogucinskrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
20.24-02-201813:2013:50SwarzędzSwarzędzPlac Handlowy
21.03-03-201813:3014:00SwarzędzPaczkowoul. Sokolnickaplac zabaw
22.10-03-201813:4014:10SwarzędzJasinskrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
23.21-04-201807:0007:30SwarzędzZalasewopl. Europejski na os. Europejskimnarożnik ul. Irlandzkiej
24.21-04-201807:4008:10SwarzędzKruszewniaul. Spółdzielczaplac zabaw
25.21-04-201811:1511:45SwarzędzZalasewoul. Planetarna przy gimnazjum
26.21-04-201813:3014:00SwarzędzSwarzędzul. Granicznateren przy Carrefour
27.12-05-201807:0007:30SwarzędzUzarzewopętla autobusowa
28.12-05-201807:4008:10SwarzędzGortatowoul. Dożynkowaplac zabaw
29.12-05-201808:2008:50SwarzędzSwarzędzul. Cieszkowskiegoteren przy Tesco
30.12-05-201811:1511:45SwarzędzSwarzędzul. Strzeleckateren przy hali sportowej
31.12-05-201812:4013:10SwarzędzŁowęcinul. Łowieckaplac zabaw przy szkole
32.12-05-201813:2013:50SwarzędzSarbinowoul. Chmielnaprzy świetlicy
33.12-05-201814:0014:30SwarzędzSokolniki Gwiazdowskiepętla autobusowa
34.26-05-201807:0007:30SwarzędzGruszczynul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiejprzy świetlicy
35.26-05-201807:3508:05SwarzędzGruszczynul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiejprzy przystanku autobusowym
36.26-05-201808:4509:15SwarzędzKobylnicaul. Poznańskaplac koło Straży Pożarnej
37.26-05-201809:4510:15SwarzędzWierzonkaul. Gminnaobok pojemników na surowce wtórne
38.26-05-201810:2510:55SwarzędzWierzenicaul. Wierzenickaplac przed kościołem
39.26-05-201811:1011:40SwarzędzJanikowo Górneul. Gnieźnieńskakoło domu Sołtysa
40.26-05-201811:4512:15SwarzędzJanikowo Dolneskrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzkapętla autobusowa
41.26-05-201812:3013:00SwarzędzBogucinskrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
42.26-05-201813:2013:50SwarzędzSwarzędzPlac Handlowy
43.09-06-201813:3014:00SwarzędzPaczkowoul. Sokolnickaplac zabaw
44.16-06-201813:4014:10SwarzędzJasinskrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
45.14-07-201807:0007:30SwarzędzZalasewopl. Europejski na os. Europejskimnarożnik ul. Irlandzkiej
46.14-07-201807:4008:10SwarzędzKruszewniaul. Spółdzielczaplac zabaw
47.14-07-201811:1511:45SwarzędzZalasewoul. Planetarna przy gimnazjum
48.14-07-201813:3014:00SwarzędzSwarzędzul. Granicznateren przy Carrefour
49.21-07-201807:0007:30SwarzędzUzarzewopętla autobusowa
50.21-07-201807:4008:10SwarzędzGortatowoul. Dożynkowaplac zabaw
51.21-07-201808:2008:50SwarzędzSwarzędzul. Cieszkowskiegoteren przy Tesco
52.21-07-201811:1511:45SwarzędzSwarzędzul. Strzeleckateren przy hali sportowej
53.21-07-201812:4013:10SwarzędzŁowęcinul. Łowieckaplac zabaw przy szkole
54.21-07-201813:2013:50SwarzędzSarbinowoul. Chmielnaprzy świetlicy
55.21-07-201814:0014:30SwarzędzSokolniki Gwiazdowskiepętla autobusowa
56.25-08-201807:0007:30SwarzędzGruszczynul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiejprzy świetlicy
57.25-08-201807:3508:05SwarzędzGruszczynul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiejprzy przystanku autobusowym
58.25-08-201808:4509:15SwarzędzKobylnicaul. Poznańskaplac koło Straży Pożarnej
59.25-08-201809:4510:15SwarzędzWierzonkaul. Gminnaobok pojemników na surowce wtórne
60.25-08-201810:2510:55SwarzędzWierzenicaul. Wierzenickaplac przed kościołem
61.25-08-201811:1011:40SwarzędzJanikowo Górneul. Gnieźnieńskakoło domu Sołtysa
62.25-08-201811:4512:15SwarzędzJanikowo Dolneskrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzkapętla autobusowa
63.25-08-201812:3013:00SwarzędzBogucinskrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
64.25-08-201813:2013:50SwarzędzSwarzędzPlac Handlowy
65.01-09-201813:3014:00SwarzędzPaczkowoul. Sokolnickaplac zabaw
66.08-09-201813:4014:10SwarzędzJasinskrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
67.13-10-201807:0007:30SwarzędzZalasewopl. Europejski na os. Europejskimnarożnik ul. Irlandzkiej
68.13-10-201807:4008:10SwarzędzKruszewniaul. Spółdzielczaplac zabaw
69.13-10-201811:1511:45SwarzędzZalasewoul. Planetarna przy gimnazjum
70.13-10-201813:3014:00SwarzędzSwarzędzul. Granicznateren przy Carrefour
71.20-10-201807:0007:30SwarzędzUzarzewopętla autobusowa
72.20-10-201807:4008:10SwarzędzGortatowoul. Dożynkowaplac zabaw
73.20-10-201808:2008:50SwarzędzSwarzędzul. Cieszkowskiegoteren przy Tesco
74.20-10-201811:1511:45SwarzędzSwarzędzul. Strzeleckateren przy hali sportowej
75.20-10-201812:4013:10SwarzędzŁowęcinul. Łowieckaplac zabaw przy szkole
76.20-10-201813:2013:50SwarzędzSarbinowoul. Chmielnaprzy świetlicy
77.20-10-201814:0014:30SwarzędzSokolniki Gwiazdowskiepętla autobusowa
78.17-11-201807:0007:30SwarzędzGruszczynul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiejprzy świetlicy
79.17-11-201807:3508:05SwarzędzGruszczynul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiejprzy przystanku autobusowym
80.17-11-201808:4509:15SwarzędzKobylnicaul. Poznańskaplac koło Straży Pożarnej
81.17-11-201809:4510:15SwarzędzWierzonkaul. Gminnaobok pojemników na surowce wtórne
82.17-11-201810:2510:55SwarzędzWierzenicaul. Wierzenickaplac przed kościołem
83.17-11-201811:1011:40SwarzędzJanikowo Górneul. Gnieźnieńskakoło domu Sołtysa
84.17-11-201811:4512:15SwarzędzJanikowo Dolneskrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzkapętla autobusowa
85.17-11-201812:3013:00SwarzędzBogucinskrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
86.17-11-201813:2013:50SwarzędzSwarzędzPlac Handlowy
87.24-11-201813:3014:00SwarzędzPaczkowoul. Sokolnickaplac zabaw
88.01-12-201813:4014:10SwarzędzJasinskrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *