Harmonogram oddawania odpadów problemowych do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania

Odpady problemowe z naszych domów można oddać do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wg podanego harmonogramu. Pamiętajmy jednak o poniższych zasadach.

Mobilny PSZOK przyjmuje:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– zużyte baterie i akumulatory przenośne

– przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych

– odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakownia po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Mobilny MPSZOK nie przyjmuje:

-materiałów zawierających azbest

-odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach, workach, skrzynkach)

– odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)

– odpadów, których odebranie może naruszyć przepisy

– odpady w opakowaniach cieknących

– jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, inne odczynniki)

-odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych

Poniżej przedstawiamy Państwu tegoroczny harmonogram odbioru odpadów problemowych przez Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

HARMONOGRAM POSTOJÓW MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK)

Lp. Dzień postoju MPSZOK
(DD-MM-RRRR)
Godzina postoju MPSZOK Gmina Miejscowość Adres Opis lokalizacji
postoju MPSZOK
1. 10-02-2018 07:00 07:30 Swarzędz Zalasewo pl. Europejski na os. Europejskim narożnik ul. Irlandzkiej
2. 10-02-2018 07:40 08:10 Swarzędz Kruszewnia ul. Spółdzielcza plac zabaw
3. 10-02-2018 11:15 11:45 Swarzędz Zalasewo ul. Planetarna przy gimnazjum
4. 10-02-2018 13:30 14:00 Swarzędz Swarzędz ul. Graniczna teren przy Carrefour
5. 17-02-2018 07:00 07:30 Swarzędz Uzarzewo pętla autobusowa
6. 17-02-2018 07:40 08:10 Swarzędz Gortatowo ul. Dożynkowa plac zabaw
7. 17-02-2018 08:20 08:50 Swarzędz Swarzędz ul. Cieszkowskiego teren przy Tesco
8. 17-02-2018 11:15 11:45 Swarzędz Swarzędz ul. Strzelecka teren przy hali sportowej
9. 17-02-2018 12:40 13:10 Swarzędz Łowęcin ul. Łowiecka plac zabaw przy szkole
10. 17-02-2018 13:20 13:50 Swarzędz Sarbinowo ul. Chmielna przy świetlicy
11. 17-02-2018 14:00 14:30 Swarzędz Sokolniki Gwiazdowskie pętla autobusowa
12. 24-02-2018 07:00 07:30 Swarzędz Gruszczyn ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej przy świetlicy
13. 24-02-2018 07:35 08:05 Swarzędz Gruszczyn ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej przy przystanku autobusowym
14. 24-02-2018 08:45 09:15 Swarzędz Kobylnica ul. Poznańska plac koło Straży Pożarnej
15. 24-02-2018 09:45 10:15 Swarzędz Wierzonka ul. Gminna obok pojemników na surowce wtórne
16. 24-02-2018 10:25 10:55 Swarzędz Wierzenica ul. Wierzenicka plac przed kościołem
17. 24-02-2018 11:10 11:40 Swarzędz Janikowo Górne ul. Gnieźnieńska koło domu Sołtysa
18. 24-02-2018 11:45 12:15 Swarzędz Janikowo Dolne skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzka pętla autobusowa
19. 24-02-2018 12:30 13:00 Swarzędz Bogucin skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
20. 24-02-2018 13:20 13:50 Swarzędz Swarzędz Plac Handlowy
21. 03-03-2018 13:30 14:00 Swarzędz Paczkowo ul. Sokolnicka plac zabaw
22. 10-03-2018 13:40 14:10 Swarzędz Jasin skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
23. 21-04-2018 07:00 07:30 Swarzędz Zalasewo pl. Europejski na os. Europejskim narożnik ul. Irlandzkiej
24. 21-04-2018 07:40 08:10 Swarzędz Kruszewnia ul. Spółdzielcza plac zabaw
25. 21-04-2018 11:15 11:45 Swarzędz Zalasewo ul. Planetarna przy gimnazjum
26. 21-04-2018 13:30 14:00 Swarzędz Swarzędz ul. Graniczna teren przy Carrefour
27. 12-05-2018 07:00 07:30 Swarzędz Uzarzewo pętla autobusowa
28. 12-05-2018 07:40 08:10 Swarzędz Gortatowo ul. Dożynkowa plac zabaw
29. 12-05-2018 08:20 08:50 Swarzędz Swarzędz ul. Cieszkowskiego teren przy Tesco
30. 12-05-2018 11:15 11:45 Swarzędz Swarzędz ul. Strzelecka teren przy hali sportowej
31. 12-05-2018 12:40 13:10 Swarzędz Łowęcin ul. Łowiecka plac zabaw przy szkole
32. 12-05-2018 13:20 13:50 Swarzędz Sarbinowo ul. Chmielna przy świetlicy
33. 12-05-2018 14:00 14:30 Swarzędz Sokolniki Gwiazdowskie pętla autobusowa
34. 26-05-2018 07:00 07:30 Swarzędz Gruszczyn ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej przy świetlicy
35. 26-05-2018 07:35 08:05 Swarzędz Gruszczyn ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej przy przystanku autobusowym
36. 26-05-2018 08:45 09:15 Swarzędz Kobylnica ul. Poznańska plac koło Straży Pożarnej
37. 26-05-2018 09:45 10:15 Swarzędz Wierzonka ul. Gminna obok pojemników na surowce wtórne
38. 26-05-2018 10:25 10:55 Swarzędz Wierzenica ul. Wierzenicka plac przed kościołem
39. 26-05-2018 11:10 11:40 Swarzędz Janikowo Górne ul. Gnieźnieńska koło domu Sołtysa
40. 26-05-2018 11:45 12:15 Swarzędz Janikowo Dolne skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzka pętla autobusowa
41. 26-05-2018 12:30 13:00 Swarzędz Bogucin skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
42. 26-05-2018 13:20 13:50 Swarzędz Swarzędz Plac Handlowy
43. 09-06-2018 13:30 14:00 Swarzędz Paczkowo ul. Sokolnicka plac zabaw
44. 16-06-2018 13:40 14:10 Swarzędz Jasin skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
45. 14-07-2018 07:00 07:30 Swarzędz Zalasewo pl. Europejski na os. Europejskim narożnik ul. Irlandzkiej
46. 14-07-2018 07:40 08:10 Swarzędz Kruszewnia ul. Spółdzielcza plac zabaw
47. 14-07-2018 11:15 11:45 Swarzędz Zalasewo ul. Planetarna przy gimnazjum
48. 14-07-2018 13:30 14:00 Swarzędz Swarzędz ul. Graniczna teren przy Carrefour
49. 21-07-2018 07:00 07:30 Swarzędz Uzarzewo pętla autobusowa
50. 21-07-2018 07:40 08:10 Swarzędz Gortatowo ul. Dożynkowa plac zabaw
51. 21-07-2018 08:20 08:50 Swarzędz Swarzędz ul. Cieszkowskiego teren przy Tesco
52. 21-07-2018 11:15 11:45 Swarzędz Swarzędz ul. Strzelecka teren przy hali sportowej
53. 21-07-2018 12:40 13:10 Swarzędz Łowęcin ul. Łowiecka plac zabaw przy szkole
54. 21-07-2018 13:20 13:50 Swarzędz Sarbinowo ul. Chmielna przy świetlicy
55. 21-07-2018 14:00 14:30 Swarzędz Sokolniki Gwiazdowskie pętla autobusowa
56. 25-08-2018 07:00 07:30 Swarzędz Gruszczyn ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej przy świetlicy
57. 25-08-2018 07:35 08:05 Swarzędz Gruszczyn ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej przy przystanku autobusowym
58. 25-08-2018 08:45 09:15 Swarzędz Kobylnica ul. Poznańska plac koło Straży Pożarnej
59. 25-08-2018 09:45 10:15 Swarzędz Wierzonka ul. Gminna obok pojemników na surowce wtórne
60. 25-08-2018 10:25 10:55 Swarzędz Wierzenica ul. Wierzenicka plac przed kościołem
61. 25-08-2018 11:10 11:40 Swarzędz Janikowo Górne ul. Gnieźnieńska koło domu Sołtysa
62. 25-08-2018 11:45 12:15 Swarzędz Janikowo Dolne skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzka pętla autobusowa
63. 25-08-2018 12:30 13:00 Swarzędz Bogucin skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
64. 25-08-2018 13:20 13:50 Swarzędz Swarzędz Plac Handlowy
65. 01-09-2018 13:30 14:00 Swarzędz Paczkowo ul. Sokolnicka plac zabaw
66. 08-09-2018 13:40 14:10 Swarzędz Jasin skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
67. 13-10-2018 07:00 07:30 Swarzędz Zalasewo pl. Europejski na os. Europejskim narożnik ul. Irlandzkiej
68. 13-10-2018 07:40 08:10 Swarzędz Kruszewnia ul. Spółdzielcza plac zabaw
69. 13-10-2018 11:15 11:45 Swarzędz Zalasewo ul. Planetarna przy gimnazjum
70. 13-10-2018 13:30 14:00 Swarzędz Swarzędz ul. Graniczna teren przy Carrefour
71. 20-10-2018 07:00 07:30 Swarzędz Uzarzewo pętla autobusowa
72. 20-10-2018 07:40 08:10 Swarzędz Gortatowo ul. Dożynkowa plac zabaw
73. 20-10-2018 08:20 08:50 Swarzędz Swarzędz ul. Cieszkowskiego teren przy Tesco
74. 20-10-2018 11:15 11:45 Swarzędz Swarzędz ul. Strzelecka teren przy hali sportowej
75. 20-10-2018 12:40 13:10 Swarzędz Łowęcin ul. Łowiecka plac zabaw przy szkole
76. 20-10-2018 13:20 13:50 Swarzędz Sarbinowo ul. Chmielna przy świetlicy
77. 20-10-2018 14:00 14:30 Swarzędz Sokolniki Gwiazdowskie pętla autobusowa
78. 17-11-2018 07:00 07:30 Swarzędz Gruszczyn ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej przy świetlicy
79. 17-11-2018 07:35 08:05 Swarzędz Gruszczyn ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej przy przystanku autobusowym
80. 17-11-2018 08:45 09:15 Swarzędz Kobylnica ul. Poznańska plac koło Straży Pożarnej
81. 17-11-2018 09:45 10:15 Swarzędz Wierzonka ul. Gminna obok pojemników na surowce wtórne
82. 17-11-2018 10:25 10:55 Swarzędz Wierzenica ul. Wierzenicka plac przed kościołem
83. 17-11-2018 11:10 11:40 Swarzędz Janikowo Górne ul. Gnieźnieńska koło domu Sołtysa
84. 17-11-2018 11:45 12:15 Swarzędz Janikowo Dolne skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzka pętla autobusowa
85. 17-11-2018 12:30 13:00 Swarzędz Bogucin skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
86. 17-11-2018 13:20 13:50 Swarzędz Swarzędz Plac Handlowy
87. 24-11-2018 13:30 14:00 Swarzędz Paczkowo ul. Sokolnicka plac zabaw
88. 01-12-2018 13:40 14:10 Swarzędz Jasin skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.