Droga Kleszczewo – Swarzędz będzie modernizowana

Ponad 16 milionów złotych unijnej dotacji przyznano powiatowi poznańskiemu na kompleksową przebudowę drogi powiatowej 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ulicą Olszynową). Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na blisko 22 miliony złotych, ma zostać zrealizowana zaledwie w ciągu 2 lat. Na 7-kilometrowym odcinku drogi z nową i odwodnioną nawierzchnią, poszerzoną do 7 metrów, powstaną m.in. chodniki i ścieżki rowerowe oraz ronda. To z kolei wpłynie na wzrost  bezpieczeństwa i komfort jazdy rowerzystów, kierowców oraz ruchu pieszego.

– To niewątpliwie sukces powiatu poznańskiego i ogromne wyzwanie dla naszych drogowców. Projekt został bardzo dobrze oceniony, stąd otrzymaliśmy tak wysoką dotację ze środków unijnych. W tym przypadku można śmiało powiedzieć, że z naszego budżetu na tak kompleksową przebudowę drogi z Kleszczewa do Zalasewa wydamy tylko 5 milionów złotych – nie ukrywa zadowolenia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Dlatego niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie, rozpoczynamy przygotowania do przetargu na wykonawcę robót, który planujemy ogłosić na przełomie kwietnia i maja tego roku.

Blisko 7-kilometrowa droga stanowi jedno z kluczowych połączeń gmin Kleszczewo i Swarzędz, a także istotny element powiązań drogowych z Poznaniem. Ma to szczególne znaczenie w kontekście obserwowanego od kilku lat wzrostu liczby mieszkańców w tych gminach i w konsekwencji narastającego ruchu w kierunku Poznania. Odcinek stanowi także bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr S5, będącą elementem sieci dróg TENT w obszarze węzła poznańskiego związanego z korytarzem TENT (korytarzem autostrady A2).  Ponadto łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 434, a pośrednio z drogą krajową nr 92 w m. Swarzędz.

Projekt będzie miał duży wpływ na poprawę warunków przejazdu zarówno dla użytkowników w ruchu lokalnym (międzygminnym dla Swarzędza, Kleszczewa i Kostrzyna) jak i tranzytowym (przejazdowym przez wskazane gminy) we wschodniej części powiatu poznańskiego. Dzięki przebudowie, na długości ok. 7  km, w ramach inwestycji przewiduje się między innymi:

– poszerzenie jezdni do 7,0 metrów
– wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni do przeniesienia ruchu KR4,
– budowę dwóch rond  w m. Gowarzewo na skrzyżowaniu ul. Tuleckiej z drogą powiatową 2429P oraz na skrzyżowaniu ul. Siekiereckiej i Trzeckiej z drogą powiatową 2429P.
korekty skrzyżowań polegających na powstaniu:
– skrzyżowania skanalizowanego (ul. Starowiejska w m. Gowarzewo )
– 3 skrzyżowań z wydzieleniem tzw. kieszeni dla lewoskrętu przy ul. Świerkowej, Czarnoleskiej oraz Olszynowej i Francuskiej w m. Kruszewnia
– wykonanie chodników (na całej dł. projektowanego odcinka drogi) , ścieżek rowerowych (o dł. 5,9 km), 11 sztuk zatok autobusowych, bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na azylach,
– przed wjazdem do miejscowości planuje się wykonać wyspy uspokajające korygujące tor ruchu pojazdów,
– przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz przepustów,
– zapewnienie właściwego odwodnienia drogi, a w miejscowościach wykonanie kanalizacji deszczowej,

Wartość całego zadania szacuje się na ok. 22 mln zł (wraz z dokumentacją i wstępnymi kosztami podziałów). Kwota ta uwzględnia środki pomocowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które wynoszą 16.156.549 zł, a środki własne ok. 5.500.000 zł.

Autor: Katarzyna Wozińska-Gracz (Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty, Rzecznik Prasowy)

Fot. Google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *