Dotacja na na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

26 kwietnia br. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
Uchwała reguluje zasady i tryb udzielania przez Powiat Poznański dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizacji; na terenie powiatu poznańskiego dziatań z zakresu ochrony Środowiska obejmujących trwałą  zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, stanowiącym   zródło niskiej emisji, na jedno z niżej wymienionych rozwiązań
I) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
3) ogrzewanie elektryczne,
4) pompa ciepła,
5) ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym,
6) ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stale, niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, niespełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Szczegółowe informacje w tekście uchwały TUTAJ

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji przedsiębiorcy

Formularz rozliczenia dotacji

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *