CKZiU w Poznaniu zaprasza absolwentów podstawówek na drzwi otwarte

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKZiU) organizuje wirtualne drzwi otwarte i zaprasza absolwentów szkół podstawowych. 

Wybór szkoły ponadpodstawowej to nie tylko decyzja na najbliższe klika lat, ale także inwestycja w przyszłość. Już dziś każdy absolwent szkoły podstawowej może wpłynąć na to, jak wyglądać będzie jego życie w dłuższej perspektywie.  Nauka zawodu to doskonała inwestycja czasu i wysiłku poświęconego nauce – zdobycie solidnych kwalifikacji  ułatwia start na rynku pracy oraz przygotowuje do elastycznego dostosowywania się do jego zmiennych realiów.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oferuje naukę w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym oraz w Branżowej Szkole I Stopnia na wielu atrakcyjnych kierunkach. Pokrywają się one z dobrze opłacanymi zawodami i kwalifikacjami pożądanymi na rynku pracy. Zapewnia też możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych krajowych i zagranicznych oraz  w wycieczkach do lokalnych firm.

Praktyczna część nauki zawodu odbywa się w pracowniach wyposażonych w supernowoczesny sprzęt, który pozwoli z łatwością zaistnieć się w wymarzonym zakładzie pracy.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów kwalifikacyjnych w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym, ich pozytywny wynik daje możliwość wykonywania pracy.

Poza praktycznym i teoretycznym przygotowaniem do zawodu, CKZiU zapewnia naukę z zakresu poruszania się po zmieniającym się rynku pracy oraz przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W roku szkolnym 2021/2022 CKZiU oferuje uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach:

W ramach TECHNIKUM  ELEKTRONICZNO-MECHANICZNEGO, w którym nauka trwa 5 lat:

Technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik automatyk 311909

Kwalifikacje:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

ELM.04. Eksploatacja układów  automatyki przemysłowej.

Technik mechanik 311504

Kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 

Kwalifikacje:

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 311930

Kwalifikacje:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej.

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik awionik 315316

Kwalifikacje:

TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej  wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Technik mechanik lotniczy 315317

Kwalifikacje:

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

W ramach BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, w której nauka trwa 3 lata:

Operator obrabiarek skrawających 722307

Kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek  skrawających

Automatyk 731107

Kwalifikacje:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych kursach, nadających uprawnienia lub dodatkowe umiejętności w zawodach, w których się uczą:

 • obsługa maszyn CNC 80h
 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 80h
 • podstawy obsługi AutoCad 18h
 • spawanie metodą MAG 145h
 • spawanie metodą TIG 103h
 • lutowanie twarde 83h
 • kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV – kurs SEP – 10h
 • projektowanie w SOLID EDGE lub auto CAD 20h
 • druk 3D – 20h
 • VLOS – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (operator dronów)
 • kurs szybowcowy

CKZiU oferuje staże z wynagrodzeniem!

Dla wybranych uczniów CKZiU organizuje płatne staże w następujących dziedzinach:

 • technik mechatronik – dla 35 uczniów (2K; 33M),
 • technik mechanik – dla 6 uczniów (6M),
 • technik mechanik lotniczy – dla 16 uczniów (1K; 15M),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji – dla 10 uczniów (10M).

Dla dwudziestu uczniów kursy przygotowujące do matury!

Ponadto CKZiU organizuje kursy przygotowujące do matury z matematyki, podnoszące jednocześnie kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

Wszystkim uczniom każdego roku CKZiU umożliwia realizację dwutygodniowych  ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH w Hiszpanii (Andaluzja, Galicja)!

CKZiU posiada Akredytację ERASMUS+ w zakresie mobilności uczniów, Akcja K. 1

Przykładowe zagraniczne zakłady pracy, w których realizowane są praktyki uczniowskie w Hiszpanii (minimum 2 wyjazdy po 2 tygodnie):

Automocion Perez Bolivar

ADA Superior Technological Institute ITS

Aidrone La Juliana Sevilla

Airbus Defense and Space San Pablo Sur

Nortavia –  Transportes Aeros SA

Ferreirolux-comerc. Materisl Electrico Lda

Aquafer Lda Portugal

Tecnihogar Granada S.L.

Diseno Energetico y Climatizacion

WIRTUALNE DRZWI OTWARTE odbędą się 15 maja 2021 r. godz. 10:00

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań.

www.ckziupoznan.pl

tel. (61) 66-06-600

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

CKZiU w Poznaniu zaprasza absolwentów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKZiU) organizuje wirtualne drzwi otwarte i zaprasza absolwentów szkół podstawowych.
CKZiU w Poznaniu zaprasza absolwentów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKZiU) organizuje wirtualne drzwi otwarte i zaprasza absolwentów szkół podstawowych.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *