Biblioteka. Oczywiście!

9 maja br. Biblioteka Publiczna we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowała uroczyste spotkanie bibliotekarzy z okazji trwającego w dniach 8-15 maja 2017 r. Tygodnia Bibliotek w Polsce. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze z Biblioteki Publicznej i jej filii, nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej oraz  ze szkół z miasta i gminy Swarzędz. Na zaproszenie przybyli również przedstawicie władz Swarzędza –  burmistrz Marian Szkudlarek i sekretarz gminy Agata Kubacka, a także dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Danuta Wielbowicz.

Celem spotkania było podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek, które brzmi „Biblioteka. Oczywiście” wyświetlone zostały dwa filmy prezentujące pracę bibliotek w gminie Swarzędz. Pierwszy ukazywał działalność Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu, która od 26 lat otacza opieką metodyczną biblioteki szkolne, wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz wspomaga szkoły i placówki oświatowe organizując samokształcenie i samodoskonalenia nauczycieli, prowadząc sieci współpracy, aranżując szkolenia, warsztaty i konferencje. W filmie zaprezentowana została również działalność bibliotek szkolnych: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum w Zalasewie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Ukazano  najciekawsze inicjatywy podejmowane przez bibliotekarzy szkolnych, organizowane ciekawe konkursy, liczne wydarzenia czytelnicze oraz ogólnopolskie akcje i programy, w których biblioteki te brały udział.

W drugiej części spotkania wyświetlony został film prezentujący działalność Biblioteki Publicznej w Swarzędzu i jej filii. Biblioteka ta od roku 1945 służy mieszkańcom gminy nie tylko poprzez udostępnianie księgozbioru, ale również poprzez prowadzenie bogatej działalności kulturalno-oświatowej. Organizuje liczne wystawy plastyczne i fotograficzne, na których swoje prace prezentują lokalni artyści, spotkania autorskie, wykłady i prelekcje. Film ukazał najciekawsze spotkania z podróżnikami, pisarzami i artystami zorganizowane w ostatnich latach w Bibliotece Publicznej oraz inspirujące zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, które cieszą się największą popularnością.

Burmistrz Marian Szkudlarek, w podziękowaniu za zaangażowanie złożył na ręce dyrektor Biblioteki Publicznej Bolesławy Nawrockiej bukiet kwiatów, a pozostałym bibliotekarzom i nauczycielom bibliotekarzom podziękował za wykonywaną pracę na rzecz uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy.

Kornelia Choryńska

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *