Absolutorium dla burmistrza

23 maja w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się kolejna, XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. W czasie sesji podjęto szereg uchwał, jednak największe zainteresowane wzbudziła uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z wykonania budżetu za rok 2016. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 19 radnych, a tylko dwoje – Zygmunt Majchrzak i Teresa Rucińska – wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Marian Szkudlarek podziękował radnym za jednoznaczny rezultat głosowania oraz za dobrą współpracę w Radzie Miejskiej radnym, a także za współpracę pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, sołtysom, dyrektorom jednostek gminnych i wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do jednoznacznej decyzji radnych. Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura także podziękowała burmistrzowi za współpracę i życzyła dalszej dobrej współpracy z Radą Miejską dla dobra gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *