Absolutorium dla burmistrza Mariana Szkudlarka

22 maja w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się kolejna LI sesja Rady Miejskiej. Sesja miała charakter szczególny, gdyż wśród podejmowanych uchwał były 2: w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu na rok 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok. Dyskusja była pełna emocji, pojawiły się w niej także wypowiedzi zawierające opinie niektórych radnych o pracy w czasie całej mijającej kadencji, a nie ustosunkowywały się bezpośrednio do zagadnień przewidzianych problematyką absolutoryjną.

Radni udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi absolutorium przy dwóch głosach przeciwnych (Wanda Konys i Teresa Rucińska) i jednym głosie wstrzymującym (Zygmunt Majchrzak).

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęła miła uroczystość wręczenia Markowi Baumgartowi, który w latach 2007-2008 pełnił obowiązki burmistrza, pamiątkowej statuetki  z okazji 380-lecia lokacji miasta. Marek Baumgart w związku z obowiązkami służbowymi nie mógł być obecny na uroczystej sesji, gdy statuetki były wręczane byłym burmistrzom i przewodniczącym Rady Miejskiej.

Uchwały podejmowane w czasie sesji były szczegółowo omówione na komisjach, dlatego też nie wywołały, poza uchwałami absolutoryjnymi,  dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *