Zmiany w Społecznym Budownictwie Czynszowym

Szykują się duże zmiany dla inwestorów ubiegających się o preferencyjny kredyt na budowę społecznych mieszkań czynszowych. Co się zmieni? Będzie mniej formalności, łatwiejsze będzie złożenie wniosku o kredyt. Zmiany to także odpowiedź na coraz większe zainteresowanie najemców oraz coraz bardziej wymagający rynek budowlany.

Z programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować budowę nowych lub adaptację istniejących budynków do celów mieszkaniowych. Mieszkania czynszowe o powierzchni od 40 do 65 m2 to dobry wybór dla osób, których aktualny dochód nie pozwala na zakup mieszkania na rynku, ale jest wystarczający do opłacenia umiarkowanego czynszu.
Zmiany to odpowiedź na duże zainteresowanie programem samych najemców. Lepszy dostęp do finansowania budownictwa czynszowego to więcej dostępnych mieszkań na rynku. Finansowanie mieszkalnictwa i poprawa jakości życia Polaków jest jednym z filarów działalności BGK – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponad 1100 rodzin w 24 polskich miastach już otrzymało klucze do mieszkań. W sumie udzieliliśmy już finansowania na prawie 3,6 tys. mieszkań, a kolejne umowy kredytu podpisujemy na bieżąco – przypomina Kocon.
Jakie czekają nas zmiany? Cześć z nich na pewno ucieszy inwestorów. Przede wszystkim wydłużony będzie termin realizacji przedsięwzięcia przez inwestora ubiegającego się o kredyt SBC z 2 do 3 lat. BGK zrezygnował także z wymogu okazania ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem kredytowym, co wiązało się z poniesieniem kosztów przez inwestora, przede wszystkim związanych z projektowaniem. Po zmianie inwestor będzie mógł ponieść te koszty już po wstępnej ocenie wniosku, czyli uprawdopodobnieniu pozyskania finansowania. Uproszczenie procedury to odpowiedź na coraz bardziej wymagający rynek budowlany.
W planach jest także nowelizacja ustawy regulującej program. Powinna ona wprowadzić ułatwienia zaciągania kredytów preferencyjnych SBC przez spółdzielnie mieszkaniowe. Do zaangażowania się w program ma wystarczyć decyzja zarządu spółdzielni, a nie walnego zgromadzenia jak dotychczas. Spółdzielnie od połowy 2017 r. mogą przeznaczyć środki z kredytu na mieszkania udostępniane na zasadzie lokatorskiego spółdzielczego prawa dla lokalu. Procedurę ubiegania się o kredyt uprości także zniesienie wymogu zawarcia umowy z gminą w przypadku inwestorów nieobjętych Prawem zamówień publicznych, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe i prywatne TBS-y.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *