Zmiana organizacji ruchu na Ratajach. Ruszają prace remontowe na ul. Jana Pawła II i abpa. Baraniaka

Od soboty 2 lipca, w okresie wakacji, na ul. Jana Pawła II oraz ul. abpa. Baraniaka zmieniona zostanie organizacja ruchu samochodowego oraz pieszego. Wprowadzona zmiana pozwoli na przyspieszenie realizacji II etapu przebudowy układu drogowego w rejonie Rataj.

Od ulicy Kaliskiej do ronda Śródka inwestor Centrum Posnania wybuduje dodatkowy, trzeci pas ruchu oraz wyremontuje dotychczasowe dwa pasy. Zmiany zajdą również na ul. abpa. Baraniaka, na której zostanie wybudowany dodatkowy pas prawo skrętu w ul. Jana Pawła II. Termin zakończenia całości prac planowany jest na wiosnę 2017 r., z zachowaniem przejezdności już jesienią.

– Porozumieliśmy się z Miastem w zakresie organizacji budowy, tak by była ona jak najmniej uciążliwa dla kierowców, stąd w okresie wakacji, kiedy ruch drogowy jest najmniejszy będą wykonywane prace w największym możliwe zakresie. Planujemy by już w październiku, gdy do miasta wrócą jego mieszkańcy z wakacji oraz przyjadą studenci, ruch w tym obszarze odbywał się bez większych zakłóceń – mówi Marcin Stokowiec, dyrektor ds. inwestycji.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu zostaną wprowadzone również ograniczenia w ruchu pieszych oraz rowerów, a także nastąpi częściowe ograniczenie ruchu samochodowego na wschodniej jezdni ul. Jana Pawła II do jednej nitki. Dzięki tej inwestycji zostanie upłynniony ruch samochodowy na poznańskich Ratajach oraz wybudowane zostaną nowe ścieżki rowerowe i chodniki.