XV lat Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzędz

Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 kwietnia2002 roku. Członkami założycielami byli A. Bystry, M. Garwoliński, W. Konys, M. Kamiński, A. Kowalak, Z. Tomkowiak, A. Tomicka, B. Szydłowska i E. Szczepańska. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Andrzej Kowalak. Kolejno funkcję też pełnili Zygmunt Tomkowiak i Marek Kamiński do swojej  śmierci w lutym 2016 roku. Obecnie funkcje prezesa pełni Grażyna Gajewska.
Stowarzyszcie od momentu swojego powstania za główny cel stawiało sobie poruszanie spraw związanych z bezpieczeństwem wśród mieszkańców naszego miasta, a zwłaszcza wśród najmłodszych.
Wielką popularnością wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta cieszy się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III „Bezpieczna droga do szkoły” a wśród gimnazjalistów test „Bezpieczny w szkole i na drodze”.

Duża popularnością wśród dorosłych mieszkańców gminy, w tym samorządowców, których wielu brało w nim udział, cieszył się konkurs z zakresy znajomości przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i zagadnień bhp.
Gościem zebranych była żona Marka Kamińskiego i w jej obecności prezes Grażyna Galewska poinformowała, że zarząd postanowił nadać Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina Swarzędz imię Marka Kamińskiego.

Fot. Zuzanna Lis

Marek Kamińki swarzędzki działacz społeczny, samorządowiec, prezes Stowarzyszenia .Bezpieczna Gmina Swarzędz”. sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Wielkopolsce, dyrektor Biura Rady Wojewódzkiej SLD, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej SLD w Poznaniu, przewodniczący Koła SLD w Swarzędzu, były przewodniczący Rady Gminnej SLD w Swarzędzu i członek Rady Krajowej SLD. Pomysłodawca i założyciel wielu organizacji i stowarzyszeń jak: Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz, licznych akcji wpierających dzieci i rodziny.
Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym, potrzebujące pomocy (o uśmiech dziecka, radość pod Srebrnym i Brązowym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego choinkę, wigilijne spotkania itd.), inicjator i organizator imprez i Kryształowym Sercem przyznawanym przez Starostę Poznańskiego i spotkań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa.
Karierę zawodową rozpoczynał w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tłocznych, był zastępcą naczelnika Miasta i Gminy Swarzędz, zastępcą dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, redaktorem naczelnym „Tygodnika Swarzędzkiego” i „Magazynu Swarzędzkiego’ . Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat licznych konkursów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *