Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r., o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14.

Program:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie propozycji zmian w funkcjonowaniu swarzędzkich szkół w związku z reformą oświaty.

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek dwie ustawy reformujące edukację: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. PO pomoże ZNP przy referendum. Jest specjalny zespół Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji, w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne. Gimnazja natomiast mają zostać zlikwidowane. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Od tego samego roku miałaby być wprowadzana do szkół nowa podstawa programowa