W Wielkopolsce powstanie największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce

Spółka Energia Przykona, z grupy NeoInvestments, wybuduje we współpracy z chińskim partnerem elektrownię fotowoltaiczną o mocy 600 MW

Warszawa, 4 września 2019 r. Rusza projekt budowy największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce. Będzie to pierwsza tak duża instalacja w Europie Środkowej i jedna z większych na starym kontynencie. Inwestycja dostarczy 600 MW mocy wytwórczej, co przełoży się to na produkcję energii elektrycznej na poziomie 630 GWh rocznie. Budowę zaplanowano na terenie Wielkopolski wschodniej, na gruntach zdegradowanych działalnością górniczą. Projekt ma być realizowany przy udziale China Sinogy Electric Engineering (CSEE) i jej partnera, Strategic Swiss Partners AG, z siedzibą w Zurichu (SSP).

Dziś w Warszawie została podpisana umowa, na mocy której ma powstać największy w Polsce
i Europie Środkowej kompleks elektrowni produkujących prąd z energii słonecznej. Elektrownie będą zlokalizowane w Wielkopolsce. Docelowo, cała inwestycja będzie odpowiadać za produkcję ok 3 proc. energii wytwarzanej z OZE w Polsce. Ze względu na moce wytwórcze i możliwość efektywnej produkcji energii w okresie letnim, kompleks będzie mieć istotne znaczenie dla wydolności systemu elektroenergetycznego w okresie wzmożonego zapotrzebowania na prąd. Stronami umowy są: Energia Przykona, spółka z portfela NeoInvestments, odpowiadająca za rozwój projektu oraz CSEE, chińska spółka państwowa, która specjalizuje się w realizacji międzynarodowych projektów związanych z wytwarzaniem prądu i rozwojem inwestycji w formule EPC („pod klucz”, od etapu projektu do uruchomienia), wraz ze swoim partnerem, SSP.

– Polska i Europa muszą wytwarzać coraz więcej energii ze źródeł odnawialnych, aby ograniczać emisję CO2. Elektrownie korzystające z energii słonecznej są ważnym elementem systemu energetycznego. Jak mało które sposoby wytwarzania prądu odpowiadają na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Farma fotowoltaiczna  produkuje czystą energię. W okresie letnim może wytwarzać jej więcej, odciążając elektrownie konwencjonalne. Te ostatnie mogą dzięki temu ograniczyć zużycie wody, potrzebnej do chłodzenia instalacji. Z symbiozy różnych technologii wytwarzania energii korzysta cały system i środowisko – mówi Jacek Rusiecki, COO Energia Przykona sp z o.o .  Jak podkreśla Jacek Rusiecki, tereny wschodniej Wielkopolski wyjątkowo sprzyjają lokalizacji elektrowni solarnych. Okolice planowanej inwestycji powoli stają się „hubem elektrowoltaicznym” w Polsce. Projekt rozwijany przez Energia Przykona znacząco wzmocni taką pozycję regionu.

Znaczenie elektrowni dla regionu i kraju

Projekt elektrowni fotowoltaicznych Energia Przykona znacząco przyczyni się do wsparcia realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w ramach Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Będzie miał również duży wpływ na osiąganie celów Strategii „Europa 2020”. Jest to program, który ma za zadanie obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W jego efekcie 20 proc. energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. O 20 proc. ma też wzrosnąć efektywność energetyczna naszego kraju

Projekt będzie miał wiele pozytywnych skutków dla województwa, gminy i całej lokalnej społeczności, nie tylko dzięki dodatkowym przychodom z podatków. – Inwestycja będzie miała wpływ na wzrost zatrudnienia. Sam region może stać się w przyszłości kuźnią talentów, w zawodach pożądanych z perspektywy rozwoju technologii, co będzie miało pozytywne efekty w przyszłości. Osoby pracujące w projekcie będą m.in. zdobywać kompetencję z  obszaru wsparcia technologicznego i optymalizacji produkcji energii elektrycznej, przesyłu i sprzedaży oraz ochrony środowiska – wylicza Jacek Rusiecki z Energia Przykona sp z o.o.

CSEEC / SSP i NeoInvestments zapewnią środki niezbędne do realizacji inwestycji. W ramach umowy CSEE i SSP będą odpowiedzialni za technologię, etap budowy projektu, jak również za przekazanie farmy fotowoltaicznej do eksploatacji na planowanym terenie.

Kompleks elektrowni Energia Przykona

Pierwsze dwa etapy projektów mają już pozytywną decyzję środowiskową. Wpisują się w uchwalony przez lokalne władze Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego. Zawarcie umowy o przyłączeniu instalacji do sieci elektroenergetycznej dla pierwszych dwóch etapów planowane jest na październik 2019 roku. Deweloper spodziewa się uzyskać pozwolenie na budowę pierwszych dwóch etapów na początku 2020 roku. Jak podkreślają przedstawiciele Energia Przykona, lokalizacja farmy ma bardzo istotne znaczenie dla tego regionu i dla całego systemu elektro-energetycznego w Polsce. – Nasz projekt zlokalizowany jest na gruntach rolnych niskiej klasy, zdegradowanych przez działalność górniczą prowadzoną w pobliżu, która spowodowała znaczne obniżenie wód gruntowych. Jednocześnie tereny te otoczone są infrastrukturą, która zapewnia możliwości przesyłu  i wykorzystania produkowanego przez elektrownię z energii słonecznej prądu. To najlepszy sposób na wykorzystanie potencjału tego obszaru, zapewniający liczne korzyści w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i ekologicznym – podkreśla Jacek Rusiecki z Energia Przykona.

Energia Przykona planuje również docelowo, wyposażenie  elektrowni fotowoltaicznych wchodzących w skład projektu w magazyny energii, pozwalające na bardziej stabilne i przewidywalne funkcjonowanie tych instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *