Ulgi w komunikacji swarzędzkiej od 1 lipca

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały nr LI/532/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy, od 01 lipca 2018 roku wprowadzone zostają kolejne elementy bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Już od 01 lipca z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać dodatkowo:

=> zamieszkali na terenie gminy Swarzędz pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w I strefie, korzystający również z kolejowego publicznego transportu zbiorowego,

Podstawą do skorzystania z ulgi jest ważny w dniu przejazdu autobusem (UWAGA! dotyczy tylko linii Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej) jednorazowy bądź okresowy bilet dowolnego przewoźnika kolejowego, który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz (Ligowiec, Kobylnica, Paczkowo lub Swarzędz) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania;

=> zamieszkałe na terenie gminy Swarzędz osoby, które ukończyły 60 rok życia i pobierają świadczenie emerytalne,

Podstawą do skorzystania z ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty, z której wynika prawo do świadczenia emerytalnego (Na legitymacji emeryta-rencisty starego wzoru w polu nr świadczenia zawarta jest lit. „E”, a na legitymacji nowego wzoru w polu „Rodzaj świadczenia” wpisane jest: EMERYTURA) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

Przypominamy, że w przypadku, gdy uprawnienie do ulgi przysługuje z kilku różnych tytułów, zastosowanie ma uprawnienie najkorzystniejsze dla pasażera.

TUTAJ można sprawdzić wybrane obowiązujące ulgi w SKA.

W każdym przypadku za potwierdzenie miejsca zamieszkania uznawany będzie każdy dokument urzędowy, z którego będzie wynikać miejsce zamieszkania – np. prawo jazdy, rozliczenie roczne PIT z potwierdzeniem złożenia i inne). W celu potwierdzenia, czy dany dokument może stanowić podstawę uznania miejsca zamieszkania, prosimy o kontakt tel. pod nr: 61 6512401.

Przesłuchaj:

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *