Szkolenia informatyczne dla mieszkańców

Trwa nabór na szkolenia informatyczne dla mieszkańców naszej gminy, realizowane w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Serdecznie zapraszamy na potkania informacyjne:

► 25 marca – SP nr 5 w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego, godz. 18:00

► 27 marca – świetlica w Kobylnicy, godz. 18:00

Projekt obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu podpisaną z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szkolenia skierowane są do osób, które ukończyły 25 rok życia, w tym pierwszeństwo  kwalifikacji mają osoby w wieku 65+ i osoby niepełnosprawne.

Szkolenia  odbędą się w okresie od kwietnia do czerwca br. w 11 grupach liczących maksymalnie 12 osób. Gmina zapewnia sprzęt informatyczny na czas szkoleń.

Na każdą grupę przewidzianych jest 16h szkolenia (4 dni po 4h lub 2 dni po 8h, popołudniami lub w weekendy) w wybranych przez uczestników modułach tematycznych (minimum jeden z podanych modułów musi zostać omówiony w ramach szkolenia)

Moduły tematyczne szkoleń:

  1. „Rodzic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  6. „Rolnik w sieci”
  7. „Kultura w sieci”

Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie miasta i sołectw (w szkołach lub świetlicach wiejskich). Obecnie tworzone są grupy szkoleniowe w następujących lokalizacjach: Swarzędz, Kobylnica, Bogucin, Gruszczyn, Jasin, Wierzonka, Zalasewo, Sarbinowo oraz Paczkowo.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do końca czerwca br. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!

Zgłoszenia na szkolenia  można złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu, parter, ul. Rynek 1 (Ratusz)
  • listownie na adres pocztowy Urzędu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
  • elektroniczne na adres: szkolenia@swarzedz.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne w budynku Ratusza (parter)


 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *