Szkoda, że nie w Swarzędzu

W piątek 5 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Wójtem Gminy Suchy Las Grzegorzem Wojterą podpiszą umowę na dofinansowanie z puli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (WRPO 2014+) realizacji odnawialnych źródeł energii. Partnerami w projekcie są Gminy Rokietnica i Miasto Puszczykowo.

Projekt wart przeszło 8,2 mln zł, polega na montażu indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych w tych miejscowościach. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został dofinansowany środkami UE z WRPO 2014+ kwotą blisko 6,15 mln zł. To maksymalne dofinansowanie do projektów tego typu, na poziomie 85%.

„To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytyczna nam konkretne cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii”, mówi Marszałek Marek Woźniak.

To projekt parasolowy, w którym wnioskodawcą są gminy partnerskie, a beneficjentami mieszkańcy tych gmin. Jego realizacja zakłada montaż na obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej czy kolektorów słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W efekcie powstanie 78 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 273 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Suchego Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, co znacząco zmniejszy wydatki gospodarstw domowych na inne źródła energii i poprawi jakość życia w tych miejscowościach.  Inwestycja wpłynie również korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *