SuperSołtys gminy Swarzędz

Redakcja „Głosu Wielkopolskiego” organizuje po raz kolejny plebiscyt na „SuperSołtysa Wielkopolski” . Zgłoszenia kandydatów przyjmuje redakcja „Głosu Wielkopolskiego”  pod adresem plabiscyt@glos.com.

Jak zgłosić swojego wybranego sołtysa?
Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem pod adres: plebiscyt@glos.com. W treści muszą się znaleźć: imię i nazwisko sołtysa, miejscowość, gmina i powiat, uzasadnienie nominacji (opisujemy jak najwięcej działań i pomysłów kandydata), dane kontaktowe osoby zgłaszającej (w celu weryfikacji zgłoszenia), o ile to możliwe, prosimy o dołączenie zdjęcia nominowanego.

Głosowanie na wybranego sołtysa odbywa się przy pomocy  wiadomości SMS pod nr 72355 o treści SUPER.tutaj podajemy numer przydzielony w konkursie. Koszt 1 SMS wynosi 2,46 zł z VAT.

My na naszym portalu będziemy przedstawiać kandydatów zgłoszonych do konkursu z terenu naszej gminy. Chcemy abyście Państwo  mogli ich poznać możliwie najlepiej. Dlatego też prosimy o nadsyłanie informacji o sołtysach uczestniczących w konkursie. Informacje te umieścimy na naszym portalu i w „Informatorze Swarzędzkim”

Kandydaci zgłoszeni z gminy Swarzędz

Maria Drozda – sołtys wsi Jasin
SMS pod nr 72355 o treści SUPER.122
c6bb134f49

Maria Drozda – sołtyska wsi Jasin, gmina Swarzędz ©Archiwum Z kategorii Nasze akcje Małgorzata Glabas-Gruszka – sołtyska wsi Paczkowo, gmina Swarzędz, powiat poznański SuperSołtys Wielkopolski 2016: Małgorzata Glabas-Gruszka – sołtyska wsi Paczkowo, gmina Swarzędz Marian Kocik – sołtys wsi Dakowy Suche, gmina Buk, powiat poznański SuperSołtys Wielkopolski 2016: Marian Kocik – sołtys wsi Dakowy Suche, gmina Buk Maria Drozda – sołtyska wsi Jasin, gmina Swarzędz, powiat poznański Pani Maria pełni funkcję sołtysa od 1984 roku. Jest najdłużej pracującym sołtysem na terenie gminy. Dzięki wieloletniej pracy i zaangażowaniu pani sołtys, wyremontowanych zostało wiele ulic w Jasiniu, przede wszystkim ulica: Wiejska, Sadowa, Stolarska, Wiosenna, a także wyremontowano główną ulicę przebiegająca przez wieś w kierunku Swarzędza i łączącą wieś i Swarzędz z trasą 982 – ulicę Wrzesińską. W czasie tych 32 lat pani Maria pracując w trudnych warunkach skupiała wokół siebie mieszkańców i organizowała czyny społeczne, w wyniku których przeprowadzono telefonizację wsi oraz doprowadzono do domów wodę i gaz. Mimo że w Jasinie nie ma świetlicy wiejskiej (ma powstać w ciągu najbliższych lat), sołtyska organizuje corocznie festyny dla dzieci, a także wycieczki dla dorosłych mieszkańców, m.in. do teatrów w Poznaniu oraz do różnych miejscowości na terenie województwa. O tym, że Maria Drozda cieszy się olbrzymim zaufaniem mieszkańców wsi świadczy sam fakt pełnienia funkcji sołtysa przez tyle lat. Mimo wielu zajęć pani sołtys znajduje czas na relaksującą jazdę na rowerze i pracę w ogródku. Wraz z innymi seniorami jeździ na wycieczki lub na basen. Ma dwoje dorosłych dzieci, trzy wnuczki i jednego wnuczka. Najbardziej cieszy ją posiadanie rodziny, zdrowie i ludzka życzliwość. Do końca kadencji ma jeszcze dwa lata, a później planuje zasłużony wypoczynek

Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/a/supersoltys-wielkopolski-2016-maria-drozda-soltyska-wsi-jasin-gmina-swarzedz,10083101/

Małgorzata Glabas-Gruszka – sołtys wsi Paczkowo
SMS pod nr 72355 o treści SUPER.103
b79d176018
Funkcję sołtysa pełni od roku 2011. Od początku swojej działalności dużą uwagę przykłada do spraw związanych z pobudzaniem aktywności wśród mieszkańców oraz ich integracji. Zainicjowała wiele imprez służących tym celom. Są to m.in.: Dzień Dziecka, mikołajki, Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe seniorów, wycieczki krajowe i zagraniczne, organizowanie czasu wolnego w ramach Akcji Lato i Akcji Zima. Doprowadziła do pozyskania za symboliczną złotówkę terenu pod plac rekreacyjny służący od lat mieszkańcom. Pani sołtys zadbała też o seniorów doprowadzając do tego, że mają możliwość brania udziału w kursach komputerowych, a od września ubiegłego roku także w kursach nauki języka angielskiego. Pozyskała również fundusze na budowę placu zabaw i siłowni „pod chmurką”, których otwarcie przypadło na sobotę 11 czerwca br. Trwa też remont budynku po starej szkole, w którym będzie świetlica i biblioteka, a na piętrze najprawdopodobniej siedziba klubu seniora.
Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/a/supersoltys-wielkopolski-2016-malgorzata-glabasgruszka-soltyska-wsi-paczkowo-gmina-swarzedz,10082889/
Adrian Senyk – sołtys wsi Zalasewo
SMS pod nr 72355 o treści SUPER.129

10786a481d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Senyk – urodzony 01.01.1979 roku,  ukończył wyższe studia magisterskie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw, od 2014 roku Radny Rady Miejskiej Gminy Swarzędz, od 2015 roku Sołtys Sołectwa Zalasewo w w/w gminie. Społecznik, aktywnie działa na rzecz mieszkańców, świetny organizator. Cały czas zabiega u władz gminnych o poprawę infrastruktury sołectwa. Skutecznie współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Integruje lokalną społeczność poprzez organizacje wielu imprez plenerowych.  Na rzecz swojego sołectwa zrealizował wiele inwestycji takich jak np. generalny remont świetlicy wiejskiej. Dwukrotnie zwiększył zasoby lokalnego placu zabaw. Reaktywował dawne zalasewskie tradycje dożynkowe.

Adrian Senyk – sołtys Zalasewa
Czasem jako DJ na imprezach śpiewa
W 2014 roku dostał się do Swarzędzkiej Rady Miejskiej
A rok później został szefem Rady wiejskiej
Społecznik,  na rzecz mieszkańców skutecznie działa,
Imprezy robił takie, że cała wieś hulała
Z organizacjami pozarządowymi współpracuje,
i lokalną społeczność świetnie integruje.
Reaktywował zalasewskie tradycje dożynkowe
I załatwił na plac zabaw zabawki nowe
Dzięki niemu plac  zyskał na atrakcyjności,
Więc teraz uśmiech na twarzach dzieci gości.