Spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy.

9.11.2016 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu zorganizowała spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy.

Nawiązując do jednego z kierunków realizacji polityki światowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, jakim jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, temat zebrania brzmiał „Między wierszami – kształtowanie kompetencji czytelniczych i językowych uczniów”.

Gościem spotkania była pani Katarzyna Redlińska – pedagog i logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. Na początku  prelegentka przeprowadziła wykład na temat czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz sposobu kształtowania się kompetencji czytelniczych i językowych uczniów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,  co i dlaczego czytają dzieci w różnym wieku, czym kierują się przy wyborze literatury oraz jakie sytuacje z życia codziennego stają się często tematami wierszy i opowiadań pisanych przez dzieci i młodzież.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy.  Pani Redlińska zaprezentowała i omówiła ciekawe gry i zabawy rozwijające umiejętności językowe, myślenie metaforyczne i wyobraźnię dzieci. Zgromadzeni nauczyciele mieli doskonałą okazję, aby nie tylko poznać nowe gry dydaktyczne, ale również wypróbować je.

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów zgromadzonych uczestników na temat sposobów upowszechniania czytelnictwa.

Kornelia Choryńska

20161109_104105