Sołtysi wybrali swoje władze

6 maja w świetlicy wiejskiej w Jasinie odbyło się zebranie Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz Marian Szkudlarek i niżej podpisany legitymujący się zaszczytnym tytułem Honorowego Sołtysa SSWW. Spotkanie prowadziła Barbara Czachura – wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, sołtys Gruszczyna

Barbara Czachura w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na działania podejmowane przez SSWW na rzecz środowiska wiejskiego i sołtysów. Wymieniła wśród nich szkolenia organizowane dla sołtysów oraz starania o utworzenie funduszu sołeckiego. Zwróciła uwagę na dobrą współpracę władz gminy z sołtysami. Marian Szkudlarek burmistrz miasta i Gminy Swarzędz także podkreślił dobrą współpracę władzy wykonawczej z sołtysami. Poinformował o projekcie budowy kolejnej, jedenastej szkoły na terenie gminy, która, zgodnie z planami ma zostać zlokalizowana na terenie wiejskim. Poinformował również o planach remontu dróg wiejskich. Barbara Czachura poinformowała o przygotowaniach do poświęcenia sztandaru sołectw oraz o możliwościach zebrania środków na pokrycie kosztów sztandaru. Uczestnicy zebrania dzielili się swoimi uwagami na temat możliwości zgromadzenia środków na działania podejmowane przez sołtysów i Rady Sołeckie.

W czasie spotkania wybrano władze Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.

Prezes: Barbara Czachura – sołtys wsi Gruszczyn – wybrana jednogłośnie

Wiceprezes: Bogdan Krych – sołtys wsi Garby – wybrany jednogłośnie

Skarbnik: Grażyna Orpińska – sołtys wsi Kobylnica – wybrana jednogłośnie

Sekretarz: Zdzisław Niemyt – sołtys wsi Jasin – wybrany jednogłośnie

Wybrano również delegatów na Ogólny Zjazd Delegatów SSWW.  Zostali nimi: Barbara Czachura, Małgorzata Jasińska.

Piotr Choryński

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Warning: Undefined array key "title" in /home/users/swarzedz/public_html/informator/wp-content/plugins/wp-polls/wp-polls.php on line 1698

Warning: Undefined array key "poll_id" in /home/users/swarzedz/public_html/informator/wp-content/plugins/wp-polls/wp-polls.php on line 1699

Warning: Undefined array key "display_pollarchive" in /home/users/swarzedz/public_html/informator/wp-content/plugins/wp-polls/wp-polls.php on line 1700