Śnieżyce wkrótce zakwitną!

Jeżeli dodatnia temperatura się utrzyma, to w niedzielę, 18 marca śnieżyca zakwitnie – komunikat tej treści pojawił się na stronie rezerwatu Śnieżycowy Jar. To ważna informacja dla miłośników przyrody, którzy raz w roku chcą na własne oczy obejrzeć to nietypowe w tej części kraju zjawisko. Przypomnijmy, że Śnieżycowy Jar znajduje się na terenie Leśnictwa Starczanowo, 3 km na południowy zachód od wsi Uchorowo w gminie Murowana Goślina.

Od 1975 roku Śnieżycowy Jar jest rezerwatem florystycznym stworzonym dla ochrony występującej tam masowo śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum), rośliny objętej w Polsce ochroną gatunkową. Rezerwat znajduje się na zboczach jaru schodzącego w kierunku doliny Warty i zajmuje obszar 9,27 ha. Wiele wskazuje na to, że śnieżyce zostały posadzone na tym terenie pod koniec XIX wieku. Do rezerwatu najlepiej dotrzeć ze Starczanowa. Warto przy tym jednak pamiętać, że Śnieżycowy Jar jest położony na terenie poligonu wojskowego i można go odwiedzać tylko w określone dni.


Dla wszystkich turystów, którzy pojazdami dotrą do rezerwatu, uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy trzy parkingi zlokalizowane poza lasem :

– od strony Uchorowa, przy leśniczówce

– we wsi Starczanowo

– przy lesie od strony wsi Starczanowo.

Jednocześnie przypominamy, że teren rezerwatu „Snieżycowy Jar” znajduje się na terenie Poligonu Biedrusko, dlatego ruch turystyczny możliwy jest tylko w weekendy.
Komendant Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamia, że od 1 do 31 marca 2017 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą zasadniczo od poniedziałku do piątku (w tym strzelania nocne we wtorki, środy i czwartki w godz. 18.00-24.00).

Dodatkowo w terminie 27.03-07.04.2017 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą zawody pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu. W tym terminie strzelania (ćwiczenia) będą realizowane od godz. 8.00 do godz. 4.00 włącznie (od poniedziałku do soboty).
Jednocześnie przypominamy, że teren rezerwatu „Snieżycowy Jar” znajduje się na terenie Poligonu Biedrusko, dlatego ruch turystyczny możliwy jest tylko w weekendy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *