Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 2.01. w Swarzędzu

Informujemy,  że  od  dnia  02.01.2018  r.  na  terenie  Gminy  Swarzędz    funkcjonuje  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości   z   terenu   objętego   działalnością   Związku   Międzygminnego   GOAP, w  szczególności  właściciele  nieruchomości  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,  Gminy Kleszczewo oraz Miasta i Gminy Kostrzyn mogą przywieźć następujące odpady:

 1. z   nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  (nieruchomości  zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: 
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,
 • odpady  problemowe,  z  zastrzeżeniem,  że  limit  roczny  opon  stanowiących  odpady problemowe wynosi 4 opony na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • inne    odpady    niebezpieczne    powstające    w    gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe),
 • odzież i tekstylia. 1. z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura (w tym opakowania),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
 • metale (w tym opakowania),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • odpady ulegające biodegradacji.
 1. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • sprzęt budowlany,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • urządzenia przemysłowe,
 • odpady poprodukcyjne,
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
 • butle gazowe,
 • papa,
 • okna plastikowe,
 • gaśnice,
 • wata szklana.

 

Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  zlokalizowany  jest  na  terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, ul. Świerkowa 17. 

Godziny otwarcia PSZOK: 

8.00 – 17.00 – od poniedziałku do piątku 

8.00 – 14.00 – w soboty 

 

Dane kontaktowe: 

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. , Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz , Tel. 61 817 34 21 , Tel kom. 695 980 352

 

Pełen  Regulamin  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów,  wzory  oświadczeń  oraz  wykaz odpadów  przyjmowanych  bezpłatnie  od  właścicieli  nieruchomości  znajduje  się  na  terenie PSZOK.


Przedstawiamy informację o zmianach w systemie gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład ZM „GOAP” od 1 stycznia 2018 r. Jak informuje ZM GOAP, są to zmiany wynikające z dostosowania naszego systemu do obowiązujących przepisów krajowych.

 

Zmiany  w  systemie  gospodarowania  odpadami na  terenie  gmin  wchodzących  w  skład  Związku  Międzygminnego  „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” od  1  stycznia  2018  r.  wynikające  z  dostosowania  naszego  systemu  do  obowiązujących  przepisów  krajowych:  

 

Jeśli mieszkasz w domu  jednorodzinnym

▪   musisz  gromadzić  segregowane  odpady  biodegradowalne,  czyli  odpady  zielone  

 • (trawa,  liście,  rozdrobnione  gałęzie)  i  odpady  BIO  (resztki  żywności  bez  mięsa  i kości,  obierki,  przeterminowane  owoce  i  warzywa,  skorupki  jaj,  fusy  po  kawie  i  herbacie)  w  specjalnym  brązowym  pojemniku  o  poj.  120  lub  240  l,  który  musisz kupić,  a  później  czyścić  i  dezynfekować
 • odbiór  odpadów  ulegających  biodegradacji  odbywać  się  będzie  w  okresie  od  1  kwietnia  do  30  listopada  nie  rzadziej  niż  raz  w  tygodniu,  natomiast  od  1  grudnia  do31  marca  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa  tygodnie,  jeśli  jednak  jeden  pojemnik  ci  nie  starcza,  możesz  zakupić  kolejny  lub  oddać  odpady  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki Odpadów  Komunalnych  (PSZOK  –  tzw.  „Gratowisko”)  w  zakupionych  workach
 • odpady  ulegające  biodegradacji  możesz  również  zagospodarować  w  przydomowym  kompostowniku
 • na  papier,  tworzywa  sztuczne  i  metale  oraz  szkło  Wykonawca  dostarczy  ci  worki,  których  nie  musisz  oklejać  kodami  kreskowymi  dwa  razy  do  roku,  zgodnie  z  harmonogramem,  bez  konieczności  zgłaszania,  możesz wystawić  odpady  problemowe,  tj.  elektrośmieci,  gabaryty  (meble  itp.)  oraz  opony  z  aut  osobowychJeśli mieszkasz w domu  wielorodzinnym  („bloku”)  

 • musisz   segregować   odpady   BIO   (resztki   żywności   bez   mięsa   i   kości,   obierki, przeterminowane  owoce  i  warzywa,  skorupki  jaj,  fusy  po  kawie  i  herbacie)  i
 • wyrzucać  je  do  specjalnego  brązowego  pojemnika  o  pojemności  od  120  l  do
  1  100  l,  który  zapewni  zarządca  nieruchomości
 • odbiór  odpadów  ulegających  biodegradacji  (odpadów  BIO)  odbywać  się  będzie  nie
  rzadziej  niż  dwa  razy  w  tygodniu  w  okresie  od  15  maja  do  15  września  oraz  nie
  rzadziej  niż  raz  w  tygodniu  w  okresie  od  16  września  do  14  maja.  Na  odpady  zielone  zarządca  powinien  zapewnić  oddzielne  pojemniki,  w  który  będą gromadzone  trawa,  liście,  rozdrobnione  gałęzie.
 • 12  razy  do  roku,  zgodnie  z  harmonogramem  możesz  wystawić  odpady  problemowe,  tj.  elektrośmieci,  gabaryty  (meble  itp.)  oraz  opony  z  aut  osobowych (dwa  razy  do  roku  odpady  te  zostaną  również  odebrane  z  ogródków  działkowych  i  rekreacyjnych).  Odbiór  odpadów  będzie  realizowany  zgodnie  z  harmonogramem.

Jeśli masz firmę/prowadzisz  działalność

▪   musisz   gromadzić   segregowane   odpady   ulegające   biodegradacji,   czyli   odpady  zielone  (trawa,  liście,  rozdrobnione  gałęzie)  i  odpady  BIO  (resztki  żywności  bez mięsa  i  kości,  obierki,  przeterminowane  owoce  i  warzywa,  skorupki  jaj,  fusy  po
kawie  i  herbacie)  w  specjalnych  (oddzielnych)  pojemnikach  o  pojemności  od  120  l
do  1  100  l.   Odpady  zielone  będziemy  odbierać  od  1  kwietnia  do  30  listopada  nie
rzadziej  niż  raz  na  dwa  tygodnie,  do  limitu  wynoszącego  maksymalnie  2200  l  na  m-c  w  ilości  odpowiadającej  zadeklarowanej  ilości  odpadów  zmieszanych,  maksymalnie 1100 l.  

OD  2018  ROKU  ODPADY  ZIELONE  (np.  TRAWA,  LIŚCIE)  BĘDĄ  ODBIERANE  WYŁĄCZNIE  Z  POJEMNIKÓW

 

Komentarz Redakcji

Komunikat GOAP-u zawiera informację:  jeśli  jednak  jeden  pojemnik  ci  nie  starcza,  możesz  zakupić  kolejny  lub  oddać  odpady  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki 

Sprawa pozornie oczywista. Mamy jednak już informację od Czytelników, że jeden pojemnik im całkowicie wystarcza. W okresie jesiennym, gdy opadają liście na ich działkę spada olbrzymia ilość liści (1 wywózka – 15 worków) z drzewa rosnącego obok na terenie gminnym lub z terenu gminnej instytucji za płotem. Nie ma nigdzie informacji o sprawie rozwiązania problemu. Czy wystarczy wystawić worki obok nieszczęsnego drzewa? Czy na wniosek mieszkańca gmina zetnie to drzewo? A może mieszkaniec otrzyma od gminy wynagrodzenie za sprzątanie terenu gminnego? Nigdzie na razie nie znaleźliśmy odpowiedzi na wątpliwości naszego Czytelnika. Na szczęście do jesieni jeszcze daleko.

2 thoughts on “Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 2.01. w Swarzędzu

 • 19 stycznia 2018 at 12:29
  Permalink

  1. Czy fusy od herbaty w woreczkach „z ogonkami” też należy wrzucać do odpadów bio ?
  2. Czy tymczasowo można odpady BIO zbierać w pojemniku w innym niż brązowy kolorze ?

  Reply
  • 19 stycznia 2018 at 13:06
   Permalink

   1. Fusy „z ogonkiem” można wrzucać – według nas – do bioodpadów, gdyż ulegają biodegradacji. Zresztą bioodpady można gromadzić i wrzucać w torebkach foliowych. Czym jest więc „Ogonek”
   2. GOAP nie przewiduje zbierania bioodpadów w innych pojemnikach niż brązowe.

   Mamy nadzieję, że nad wszystkim zgłaszanymi problemami GOAP się zastanowi

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *