Pierwsze „mieszkania chronione” w Swarzędzu

28 grudnia 2018 r. oddane zostały do użytku dwa – pierwsze w Swarzędzu – tzw. mieszkania chronione. Urządzono je w gruntownie wyremontowanym budynku komunalnym przy ul. Wrzesińskiej. W miarę możliwości tworzone będą następne, gdyż jest to ustawowy obowiązek gminy – podkreśla burmistrz Marian Szkudlarek. Lokale są w pełni wyposażone i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Administrować nimi będzie Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a lokatorami będą podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej dla osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności lub choroby (zwłaszcza psychicznej) potrzebują wsparcia. Osoby skierowane do mieszkania chronionego przygotowują się pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.

W zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *