Opracowali strategię rozwoju Gruszczyna

14 lutego w świetlicy wiejskiej w Gruszczynie odbyło się spotkanie wiejskie w czasie którego mieszkańcy Gruszczyna przyjęli „Sołecką strategię rozwoju wsi Gruszczyn”.  nad opracowaniem tego dokumentu mieszkańcy wsi pracowali na kilku spotkaniach. W ich wyniku przyjęta została strategia  wskazują  niezbędne kierunki rozwoju sołectwa.

Opracowując strategię wykorzystano analizę SWOT wskazującą silne i słabe strony sołectwa, szanse i zagrożenia dla sołectwa.Do silnych stron zaliczono : Przedsiębiorstwa małe i duże ,wzrastająca liczba mieszkańców

 1. Duże zaangażowanie społeczne
 2. Dogodne położenie sołectwa z dostępem do drogi krajowej
 3. Obszar cenny przyrodniczo -Natura 2000 – Dolina Cybiny
 4. Baza sportowa – boisko
 5. Siłownia zewnętrzna(plenerowa)
 6. Szlak rowerowy
 7. Firma UTAL
 8. Wykształceni mieszkańcy
 9. Młode napływowe społeczeństwo
 10. Media
 11. Wzajemne wsparcie sąsiedzkie
 12. Świetlica wiejska
 13. Przedszkole i żłobek
 14. Przychodnia, apteka

Słabe strony to:

 1. Zły stan dróg lokalnych
 2. Niewystarczająca ilość oświetlenia ulicznego,
 3. Niewystarczająca ilość chodników w ciągach komunikacyjnych
 4. Niewystarczająco rozbudowana sieć kanalizacyjna
 5. Nieduże zastosowanie ekologicznych metod ogrzewania
 6. Zanieczyszczenie doliny Cybiny(podrzucane śmieci w workach)
 7. Brak integracji mieszkańców
 8. Niewystarczające zainteresowanie społeczne sołectwem
 9. Brak placu zabaw przy ul. Jaworowej
 10. Długo rozwijający się program „Puszcza Zielonka”
 11. Brak połączenia Gortatowa z Gruszczynem
 12. Świetlica wiejska nie spełniająca oczekiwań mieszkańców
 13. Niezagospodarowany teren wokół Doliny Cybiny(infrastruktura – zatoczki z informacjami, ławki, kosze, ścieżki edukacyjne)
 14. Brak koszy na śmieci w ciągach spacerowych
 15. Brak monitoringu kluczowych miejsc sołectwa
 16. Odpływ młodzieży
Szanse:

 1. Bliskość dużych miast
 2. Położenie przy autostradzie A-2
 3. Bogata i rozwojowa gmina
 4. Bogata oferta kulturalna i edukacyjna dużych miast
 5. Linia PKP-komunikacja z Poznaniem
 6. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej-duża ilość miejsc pracy
 7. Włączenie sołectwa do programu „Komunikacja aglomeracji”

 

Zagrożenia:

 1. Niewystarczające fundusze gminy na zadania infrastrukturalne
 2. Źle zorganizowany przejazd kolejowy(brak właściwej komunikacji transportowej)
 3. Plan budowy obwodnicy Swarzędza przebiegającej przez Gruszczyn
 4. Zanieczyszczenie smogowe – niewystarczająca kontrola
 5. Lotnisko Ligowiec(hałas

W oparciu o omawiane materiały przedstawiono hasłową wizję rozwoju Gruszczyna:„NIE MIEJSKI, A WIEJSKI – NASZ GRUSZCZYN EUROPEJSKI”

oraz wersję opisową”

Gruszczyn staje się „Zieloną mariną Wielkopolski”, gdzie żyje się zdrowo i aktywnie wypoczywa na łonie natury.

Ekologiczne domostwa w Gruszczyńskiej Oazie Spokoju organizują biesiady osiedlowe dla dzieci i dorosłych, a nowoczesna świetlica wiejska i place zabaw zbliżają do siebie mieszkańców.

Bezpieczne i zmodernizowane drogi ułatwiają mieszkańcom Gruszczyna codzienne funkcjonowanie, a rozwijające się firmy oferują coraz więcej miejsc pracy.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *