Nagroda powiatu dla swarzędzkiej Orkiestry Dętej

8-7Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta ze Swarzędza, Huber Wejmann z Buku oraz Michał Howorski z Przeźmierowa otrzymali nagrody powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015. Wręczono jest 29 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, tuż przed sesją Rady Powiatu w Poznaniu.

– Te nagrody przyznawane są od 2011 roku. Honorujemy nimi twórców, artystów, organizatorów, promotorów i popularyzatorów kultury. Laureatami mogą być także pracownicy instytucji kultury, nauczyciele szkół artystycznych oraz różne organizacje prowadzące działalność kulturalną. Nagrody są przyznawane nie tylko za wieloletnią działalność, która z natury rzeczy wymyka się ocenom, ale także za szczególne osiągnięcia – mówił Piotr Burdajewicz, przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu.

– To szczególny dzień, ponieważ honorujemy tych, dzięki którym korzystamy z dobrodziejstw kultury. Zależy nam na tym, aby kultura kwitła w powiecie poznańskim i dlatego nagradzamy tych, którzy się z nim utożsamiają, działają na jego rzecz oraz wykorzystując swoje talenty, promują zarówno polską kulturę jak i powiat poza jego granicami. To przyjemność słyszeć, jak artyści mieszkający i tworzący w powiecie, z duma mówią o swoich korzeniach – dodał Jan Grabkowski, starosta poznański.

Pierwszą nagrodę, w wysokości 8 tys. zł. otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta ze Swarzędza, która właśnie świętuje jubileusz 70-lecia swojej działalności. Z tej okazji nagrała też płytę. W ubiegłym roku Orkiestra zagrała m.in. na finale WOŚP oraz Koncercie Karnawałowym w Swarzędzu, Paradzie Łazarskiej i Paradzie Św. Marcina w Poznaniu czy też na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Boduszewie. Zespół ma za sobą także występy za granicą, m.in. w Monachium.

Druga nagroda, w wysokości 5,5 tys. zł. przypadła Hubertowi Wejmannowi z Buku, scenarzyście, który w minionym roku zrealizował trzyodcinkowy film kulturalno-edukacyjny pt. „Tryptyk Bukowski” poświęcony wybitnym postaciom pochodzącym z Buku. Podstawą scenariusza były trwające blisko trzy lata historyczne śledztwa. Dzięki temu udało się przedstawić szerszej publiczności mało znane fakty z życia najbardziej znanych bukowian.

Zdjęcia do „Tryptyku Bukowskiego” powstawały w katedrach w Krakowie i Poznaniu, w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w Muzeum Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Maius, na Zamku Królewskim na Wawelu, w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz na terenie Miasta i Gminy Buk. Hubert Wajmann w 2015 roku był też m.in. organizatorem Europejskiej Nocy Muzeów w Buku oraz koordynatorem projektu kulturalno-edukacyjnego „Miasto i woda – historie połączone”.

Laureatem trzeciej nagrody, w wysokości 2,5 tys. zł., został Michał Howorski z Przeźmierowa w gminie Tarnowo Podgórne. To tancerz i wokalista Zespołu Tańca Ludowego „Poligrodzianie”. Będąc od wielu lat solistą grupy był wielokrotnie nagradzany w kraju oraz za granicą, choćby na ubiegłorocznych mistrzostwach świata „World Folk 2015”, które odbyły się w Bułgarii. Był także jednym z organizatorów Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Lusowie oraz został powołany na członka zarządu oraz dyrektora ds. Rozwoju Projektów European Folk Culture Organization z siedzibą w Strasburgu.

za www.powiat.poznan.pl