Na terapię do Swarzędza

W ramach projektu Eurorehabilitacja po raz kolejny rodzina z Austrii skorzystała z możliwości terapii swojego dziecka w Swarzędzu. Przez trzy tygodnie dziesięcioletni Csabi uczestniczył w zajęciach, które miały pomóc mu nauczyć się lepszego komunikowania z innymi ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i bycia samodzielnym w wykonywaniu codziennych czynności.

Patronem projektu jest Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej, która we współpracy z Niepublicznym Specjalnym Punktem Przedszkolnym „La Familia” oferuje  możliwość dwu lub trzytygodniowych turnusów terapeutycznych dla niemiecko~ i anglojęzycznych dzieci z diagnozą autyzmu.

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2015, kiedy to pierwsza rodzina z Austrii przyjechała na dwutygodniową terapię swojego dziewięcioletniego wówczas syna. W czasie codziennej sześciogodzinnej indywidualnej terapii wdrożone zostały programy terapeutyczne a rodzice otrzymali instruktaż, jak uczyć swoje dziecko i jak rozwiązywać problematyczne sytuacje.

W grudniu gośćmi Instytutu i Punktu Przedszkolnego „La Familia” była rodzina z Niemiec, która przyjechała ze swoją czteroletnią córeczką, również z diagnozą autyzmu. Efekty dwutygodniowej pracy skłoniły tę rodzinę do przeprowadzenia się na cztery miesiące do Swarzędza w celu kontynuowania terapii. Do końca czerwca bieżącego roku mała Melania uczyła się z naszymi terapeutami używać mowy, bawić się, radzić sobie z codziennymi sytuacjami. Do rodzinnego domu koło Monachium wróciła razem z jedną z terapeutek „La Familii”, która pomagała przez dwa miesiące przenieść pracę terapeutyczną na teren domu i placówki, do której dziewczynka będzie uczęszczać.

W sierpniu „La Familia” przyjęła również na staż trzech terapeutów z Niemiec, którzy zamierzają otworzyć podobnie działającą placówkę w Berlinie. Zostanie objęta ona opieką merytoryczną polskich terapeutów, przyjmując nazwę „Familia – Berlin”.

Dobrze, że nasze dzieci mają możliwość uczestniczenia w terapii w miejscu swojego zamieszkania.

WP_20160826_059-1