Matura w II LO w Swarzędzu

Maturę 2019 roku tegoroczni maturzyści w całym kraju, jak również absolwenci swarzędzkiego II LO przy ul. Podgórnej 12 wraz z rodzicami i nauczycielami będą niewątpliwie długo pamiętać. Była ona wyjątkowa, pełna niespodzianek i dramaturgii. W kwietniu miał miejsce prawie powszechny strajk nauczycieli w całej Polsce zakończony bezpośrednio przed terminem matur. Później nie zebrała się rada pedagogiczna klasyfikacyjna liceum z powodu braku quorum nauczycieli i klasyfikacji uczniów kl. III na podstawie specustawy dokonał dyrektor szkoły. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły średniej (ukończyli wszyscy uczniowie) bez oprawy artystycznej miało miejsce dopiero 30 kwietnia, we wtorek.
Wreszcie 6 maja (poniedziałek) o godz.9.00 rozpoczęły się pisemne egzaminy dojrzałości. W naszym liceum przystąpili do niego absolwenci 4 klas maturalnych. Tradycyjnie pierwszym pisemnym zdawanym przedmiotem był język polski, do którego przystąpiło 86 tegorocznych i ubiegłorocznych absolwentów.
W trakcie pierwszego dnia matur z komendy policji przyszła informacja o mailach wysyłanych do szkół, w których odbywały się matury, o podłożeniu bomb. Zgodnie z procedurami policyjnymi dotyczącymi alarmów bombowych w czasie pierwszego i na początku drugiego tygodnia szkoła była przez całą noc pilnowana przez patrol policji i straży miejskiej. Policja w skali kraju postawiła na nogi prawie 11 tys. funkcjonariuszy. Informowała ona, że ta akcja „ma na celu wsparcie uczniów i nauczycieli, aby czuli się bezpiecznie”. Również wszystkie sale egzaminacyjne i budynek liceum z zewnątrz były plombowane.
7 maja (wtorek) – o godz. 9.00 odbyła się pisemna matura z matematyki poziom podstawowy, w której wzięło udział 98 absolwentów.
8 maja (środa) o godz. 9.00 odbył się pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, w którym wzięło udział 87 absolwentów, a o godz. 14.00 j.angielski poziom rozszerzony, do którego przystąpiło aż 44 uczniów.
Pozostałe egzaminy pisemne i ustne odbywały się przez 3 tygodnie maja zgodnie z przygotowanym szkolnym harmonogramem.
Największą popularnością spośród przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym oprócz języka angielskiego cieszył się egzamin z biologii i geografii, do którego przystąpiło po 24 uczniów. Po zakończonych egzaminach dojrzałości maturzyści muszą wykazać się dosyć dużą dozą cierpliwości, bo wyniki matur zostaną ogłoszone dopiero 4 lipca i wtedy będą oni mogli odebrać świadectwo dojrzałości w macierzystej szkole. Życzymy maturzystom jak najlepszych wyników!

Wojciech Hoffmann


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *