Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Mieczysława Kaczmarka

14 marca 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda za wybitne zasługi w działalności  na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, społecznej odznaczył Mieczysława Kazimierza Kaczmarka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 1980 r. Pan Mieczysław Kaczmarek był głównym inicjatorem, założycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność w Swarzędzkich Fabrykach Mebli. Został też przewodniczącym MKK na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz sekretarzem Krajowej Sekcji Przemysłu Meblarskiego.

Za swoją działalność został internowany jako jeden z pierwszych działaczy opozycyjnych w Polsce (13 grudnia o godz. 0.15). Na wolność wyszedł 5 lipca 1982 r., jednak do 1985 r. spotykały go represje w postaci przeszukań i zatrzymań. Według dokumentów IPN był inwigilowany do końca 1988 r.

Pomimo podeszłego wieku i postępującej choroby uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą szkolną głosząc prawdę o czasach stanu wojennego. Aktywnie włącza się w życie społeczne gminy Swarzędz, wspomagając działania lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Gdy pozwala na to stan zdrowia, jest członkiem pocztu sztandarowego w czasie uroczystości patriotycznych. Ofiarnie angażuje się w obronę wartości życia i rodziny.

Pozostaje wierny swoim wartościom, a jego postępowanie może służyć za wzór patriotyzmu i walki o suwerenną Polskę.

27 czerwca w czasie sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu nadane przez prezydenta odznaczenie wręczył Mieczysławowi Kaczmarkowi w towarzystwie burmistrza Mariana Szkudlarka i przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbary Czachury poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski.

Fotografie Halina Staniewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *