Kompetencje wychowawcze nauczyciela – spotkanie sieci nauczycieli

14.03.2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowała spotkanie sieci nauczycieli, którego tematem był kompetencje wychowawcze nauczyciela.
Gośćmi spotkania były specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – pani Hanna Skoryna (psycholog) oraz pani Ewa Frankiewicz (pedagog), które przeprowadziły wykład na temat kompetencji współczesnego nauczyciela. Prelegentki omówiły umiejętności wychowawcze nauczyciela dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów – od umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania kontaktów po rozwiązywanie problemów danego wieku rozwojowego. W dalszej części wykładu prowadzące skupiły się na temacie wychowania do odpowiedzialności. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak wspomagać rozwój społeczny i moralny dziecka, jakie są założenia wychowania w oparciu o wartości, a także jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą.Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między nauczycielami. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą dotyczącą kompetencji wychowawczych nauczyciela, która znajduje się w zbiorach swarzędzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Otrzymali również zestawienie bibliograficzne oraz opracowanie podstawowych informacji na temat kompetencji współczesnego nauczyciela.

Kornelia Choryńska


 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *