Jak uzyskać dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” – krok po kroku

Ci, którzy spróbowali sięgnąć po pieniądze z programu Czyste Powietrze, zderzyli się z dość skomplikowanymi formalnościami i urzędnikami nie zawsze przygotowanymi do obsługi uruchomionego w pośpiechu programu. Tym, którzy dopiero zamierzają aplikować, doradzamy jak załatwić dotację i dlaczego nie należy specjalnie liczyć na pożyczkę.

DOPŁATA W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” – JAK TO ZAŁATWIĆ?

Wniosek o dofinansowanie składa się w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta, dostępny na stronie WFOŚiGW. Żeby to zrobić, na portalu trzeba założyć specjalne konto. „Instrukcja składania wniosku krok po kroku”, którą ściągnęliśmy z witryny mazowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska, ma 44 strony! Gdy chętny do udziału w Programie nie ma możliwości aplikowania drogą elektroniczną, może złożyć papiery w siedzibie właściwego WFOŚ lub w jego oddziale.

Do wniosku należy załączyć oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia, dokumenty potwierdzające dochody, dokument potwierdzający prawo własności budynku (o ile w zgłoszeniu nie wpisano numeru Księgi Wieczystej), ewentualnie audyt energetyczny (jeśli został przeprowadzony).

Na etapie budowy potrzebna jest ostateczna decyzja o pozwoleniu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Fundusz ma 3 miesiące na rozpatrzenie sprawy. Jeśli dopatrzy się jakiś błędów lub braków, na ich poprawę lub uzupełnienie da 14 dni. Podpisanie umowy o dofinansowanie poprzedzi wizja lokalna, dokonana przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Na realizację przedsięwzięcia są 2 lata, liczone od dnia podpisania umowy.Do jego rozliczenia potrzebne będzie jeszcze złożenie wniosku o płatność, z fakturami za materiał i usługi oraz dokumentami poświadczającymi ich opłacenie (np. potwierdzenia przelewu). Przez 3 lata po zakończeniu inwestycji Fundusz może skontrolować wnioskodawcę.

Więcej informacji na www.budujemydom.pl

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *