Ciąg dalszy deptaka – początek budowy już w maju

Zakończyło się postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy trzeciego etapu modernizacji ścieżki spacerowej – tzw. “deptaka” na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Mowa o kilkusetmetrowym odcinku od granicy os. Czwartaków aż do do bloku nr 21, do którego – po zakończeniu tej inwestycji – wreszcie możliwy będzie dojazd. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo Drogowe KRUG, która podjęła się wykonania tej inwestycji za 5.786.006,36 zł. Budowa ma się rozpocząć w maju i zakończyć jeszcze w tym roku. Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał w poniedziałek, 7 maja 2018 r.


Podczas modernizacji deptaka zbudowane zostaną zatoki parkingowe, poszerzone ulice, położona nowa nawierzchnia, powstanie oświetlenie, mała architektura (ławki, kosze, stojaki na rowery, słupki ograniczające wjazd pojazdów etc). Gmina Swarzędz – w ramach inwestorstwa zastępczego – na koszt spółki Aquanet wybuduje też nową sieć wodno-kanalizacyjną. Podczas robót budowlanych należy liczyć się z usunięciem części drzew starych lub kolidujących z inwestycją. W ich miejsce posadzona zostanie nowa zieleń – 51 drzew, 2626 krzewów oraz 897 bylin.
Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu – wyznaczająca miejsca do parkowania pojazdów oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu niemożliwiające parkowanie w miejscach niedozwolonych.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach gruntownie zmodernizowany został deptak na odcinku od tzw. Manhattanu do granicy os. Kościuszkowców.
Dodać też należy, że Gmina Swarzędz zleciła już opracowanie dokumentacji na przebudowę wszystkich dróg dojazdowych na os. Dabrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców od ul. Kwaśniewskiego oraz na przebudowę drogi na terenie os. Dąbrowszczaków, prowadzącej do ul. Kwaśniewskeigo przez tzw. Manhattan. Powstaje również projekt przebudowy drogi na os. Dąbrowszczaków na tyłach terenu należącego niegdyś do Swarzędzkiej Fabryki Armatur.

Maciej Woliński, fot. T.Rybarczyk i M. Woliński


Na zdjęciach:
Podpisanie umowy z wykonawcą oraz fragmenty deptaka zmodernizowane w poprzednich latach.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *