Budżet obywatelski na rok 2018 – zaczynamy głosowanie

Propozycje do budżetu obywatelskiego

1. Aktive Park Zalasewo

Realizacja projektu umożliwi:

1. Bezpieczne szkolenie i doskonalenie umiejętności jazdy rowerem przez dzieci i młodzież,

2. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze, poprzez naukę znaków drogowych (możliwość prowadzenia w tym miejscu prelekcji i szkoleń dla dzieci np. przez policjantów),

3. Zdawanie przez młodzież egzaminu na kartę rowerową w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,

4. Uzyskanie miejsca aktywnego trybu spędzenia czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych np. na zewnętrznej siłowni

5. Samodzielną naprawę roweru w ogólnodostępnym punkcie naprawy,

6. Uzyskanie miejsca piknikowego dla rodzin, z ławkami i grillami,

7. Uzyskanie wydzielonej strefy dla zwierząt.

2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki

Droga dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki – brakujący element komunikacji pieszej i rowerowej od końca ul. Planetarnej w Zalasewie.

Nieważne czy jesteś pieszym, rowerzystą czy kierowcą; jeździsz do szkoły w Zalasewie, chodzisz na spacer do lasu lub rowerem jedziesz na piknik nad Maltę czy do pracy w Poznaniu – droga dla pieszych i rowerów jest tam po prostu potrzebna.

Głosując na ten projekt głosujesz na bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Projekty  lokalne:

3. Budowa ścieżki rowerowej w Jasinie ul. Cmentarna i Gortatowie ul. Swarzędzka (projekt)

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika w ciągu ulicy Cmentarnej i Swarzędzkiej w miejscowościach Gortatowo i Jasin. Poprawi skomunikowanie Jasina i Gortatowa ze Swarzędzem. Pozwoli dzieciom na bezpieczne dotarcie do szkół i dorosłym do centrum miasta. Proponowana ścieżka rowerowa wpisze się w infrastrukturę turystyczną, zapewni alternatywną drogę do Doliny Cybiny. (Jest to propozycja opracowania dokumentacji projektowej)

4. Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie wsi Kobylnica oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

5. PSIA ŁĄCZKA „Olszynka” – wybieg dla psów (Swarzędz, os. Kościuszkowców)

Proponowana forma obiektu, to prostokąt o pow. ok. 1.200 m2, (oparta na podłożu projektu zrealizowanego w Swarzędzu), bezpiecznie ogrodzony, z zapewnionym miejscem postojowym dla pojazdów i rowerów oraz nastawiony na duże uczestnictwo mieszkańców i ich zwierząt.

6. Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)

Proponowane zadanie obejmuje budowę chodnika od przystanku autobusowego wzdłuż drogi gminnej w kierunku boiska sportowego. Ma to zapewnić bezpieczne dojście do położonego ok. 300 m dalej obiektu sportowego, jak również pozostałym mieszkańcom sołectwa, w szczególności z osiedla Leśników, do centrum wsi.

W trosce o nasze życie i zdrowie proponujemy budowę chodnika przez wieś, co pozwoli czuć się bezpieczniej jako pieszy lub kierowca pojazdu.

7. Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego, PROJEKT)

Projekt budowy boiska będzie pierwszym krokiem mającym na celu zapewnienie licznej grupie dzieci warunków do uprawiania ich ukochanej dyscypliny sportu – hokeja na trawie. Obecnie duża grupa dzieci, chcąc realizować swoje sportowe marzenia, zmuszona jest kilka razy w tygodniu jeździć na treningi do Poznania lub trenować na niedostosowanych do ich potrzeb obiektach.

Ponadto, dzięki zastosowaniu uniwersalnej nawierzchni projektowany obiekt będzie służył lokalnej społeczności, chcącej aktywnie spędzać czas. Aktualnie dostępność istniejących boisk na terenie SP5 jest ograniczona, gdyż są one przez większość czasu zajmowane przez Kluby Sportowe.

Boisko zbudowane zostanie w miejscu zniszczonych obiektów wymagających kapitalnego remontu.

8. Zakup analizatora pomiaru zanieczyszczeń powietrza, pyłów PM 2,5 i PM 10 pochodzących z przydomowych palenisk i kotłowni węglowych

Projekt przewiduje zakup i instalację urządzenia do stałego monitorowania zanieczyszczeń powietrza, pyłów PM 2.5 oraz PM 10 występujących podczas „sezonu grzewczego”, czyli w okresie intensywnego wykorzystywania przydomowych pieców.

Polska od lat należy do niechlubnej czołówki krajów UE w zakresie występującego zanieczyszczenia powietrza. Zatem; monitoring jakości powietrza wydaje się działaniem uzasadnionym. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychają.

9. Budowa zadaszonych wiat rowerowych (Swarzędz, pływalnia i dworzec)

Wiele osób korzystających z pływalni oraz z dojazdu do dworca byliby zadowoleni . Zauważalny jest brak w infrastrukturze technicznej przeznaczonej dla rowerzystów – miejsc przeznaczonych do czasowego pozostawienia swojego środka transportu. Poprawa bezpieczeństwa przy tych placówkach jak i zwiększenie liczby już korzystających z jednośladów.

10. Pomnik „Powstaniec Wielkopolski” w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Projekt dotyczy wykonania w centrum naszego miasta pomnika „Powstańca Wielkopolskiego” z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Pomnik z brązu zrealizowany będzie na podstawie rzeźby „Powstaniec Wielkopolski”, która powstała w 1931 r. w Swarzędzu. Wykonał ją swarzędzanin, późniejszy artysta rzeźbiarz Józef Trenarowski.

11. SMOG STOP – system monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz

Inteligentny system monitorowania jakości powietrza pozwoli BEZPŁATNIE o każdej porze, każdemu mieszkańcowi naszej gminy sprawdzić bieżący stan jakości powietrza. Dostępna będzie aplikacja mobilna (Android, iOS) i aplikacja WWW. Dzięki gęstej sieci sensorów każda osoba, będzie miała możliwość sprawdzenia zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy, przez co zadba o zdrowie swoje i swoich bliskich. Bądźmy świadomi, czym oddychamy każdego dnia!

12. Teren rekreacyjny ze strzelnicą miejską (Swarzędz, Projekt)

Projekt zakłada stworzenie miejsca urozmaicającego charakter imprez miejskich dla młodzieży i dorosłych. Dodatkowo miejsce pozwoli na komercyjne wykorzystanie obiektu.

Projekty dodatkowe:

13. Opracowanie dokumentacji techniczej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, projekt)

Jak najszybsza budowa chodników oraz dróg utwardzonych na obszarach wiejskich winna być priorytetem dla Władz Samorządowych.

14. Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz)

1. Ułożenie brakującego odcinka chodnika,

2. Założenie zieleńca z alejkami,

3. Ustawienie ławek,

4. Zamontowanie urządzeń sportowych.

15. Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT)

Obecny plac do gry – mimo pięknego położenia – bardziej przypomina pastwisko, na którym zdecydowanie szybciej skręci się kostkę, aniżeli nauczy piłkarskich prawideł. Brak siatek, nierówności terenu, brak ogrodzenia – to wszystko sprawia, że teren bardziej traktowany jest obecnie jako psia toaleta, częściej, niż miłośników futbolu, spotkać tam można czworonożne pociechy ze swoimi właścicielami. Nowe boisko będzie kolejnym krokiem na drodze do pełnej modernizacji tego urokliwego miejsca.

16. Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)

Odtworzenie istniejącego ciągu komunikacyjnego od długości 42 m i chodnika o długości 40 m. Inwestycja ta od lat z utęsknieniem wyczekiwana przez mieszkańców.

Szansą dla naszego sołectwa stał się udział w budżecie obywatelskim, co daje realną szansę na poprawę jakości i bezpieczeństwa jej mieszkańców. Z pewnością ułatwi to osobom poruszającym się o kulach, chodzikach, wózkach inwalidzkich i rodzinom z małymi dziećmi w wózkach i osobom w obuwiu na szpilkach. Proponowana inwestycja porządkuje bezpieczny wjazd na osiedle i połączenie do ciągu istniejącego chodnika.

17. Wierzenicki zakątek w „Dąbkach”

„Dąbki” to zwyczajowa nazwa boiska i placu zabaw we wsi Wierzenica. Ten uroczy zakątek otoczony drzewami na skarpie doliny rzeki Głównej jest ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Przychodzą tu rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze, coraz częściej zaglądają turyści odwiedzający zabytkową wieś.

Od wielu lat z funduszu sołeckiego realizowane są kolejne projekty: wiata, ławki, siłownia, ogrodzenie. Niestety skromne środki nie pozwalają na modernizację tego miejsca. Zarówno boisko jak i sprzęt wymagają odnowienia.

18. Budowa Bulodromu w Zalasewie

Bule to gra bez ograniczeń wiekowych. Prowadzenie rozgrywki nie wymaga wcześniejszego doświadczenia, a udział nie jest związany z dużymi inwestycjami w sprzęt. Bule to wspaniała rozrywka dla każdego!

19. Stanowisko czytelnicze dla osób z problemami widzenia w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu

Projekt zakłada utworzenie w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu ogólnodostępnego stanowiska umożliwiającego skorzystanie z zasobów bibliotek osobom mającym problemy ze wzrokiem: niedowidzących, niewidomych i starszych, wyrównujące w ten sposób ich szanse w dotarciu do świata literatury.

20. Rodzinny plac gier i zabaw (Gruszczyn, projekt)

Celem projektu jest rewitalizacja terenów rekreacyjnych i nasadzeń zieleni na terenach przylegających do przepompowni ścieków zlokalizowanej w Gruszczynie na osiedlu Muzyków. Odgrodzenie wyznaczonego rodzinnego placu rekreacyjnego od ulic co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także uzupełnienie infrastruktury o nowe zabawki, tory minigolfa, zjeżdżalni wraz ze ścianką wspinaczkową, wyznaczenie pola na ognisko, postawienie stolika szachowego oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z piłkochwytami.

Harmonogram i zasady

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i inwestowaniem dochodów gminy. Jest to kierunek dążący do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego decydowania nad wybraniem priorytetów rozwoju w ramach naszej społeczności.

W Swarzędzu na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2018. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosowanie odbędzie się nad projektem głównym, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz nad projektami lokalnymi, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projektami dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 29.09.2017 roku kończą 16 rok życia. Odbywa się drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

► Głosowanie (od 1.08.2017 do 29.09.2017)

► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 28.10.2017)

Karty do głosowania można pobrać tutaj

 

UMiG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *