Budżet obywatelski na rok 2020 … ale nie tylko

Budżet obywatelski  znany jest również pod nazwą budżet partycypacyjny. Partycypacyjny, czyli taki, w którym mieszkańcy miasta i gminy podejmują decyzję o tym w jaki sposób wydać część budżetu gminy. Z zasady chodzi o wydanie środków finansowych na inwestycje ważne dla określonej grupy, możliwie najszerszej, które z uwagi na swój charakter mogłyby nie znaleźć się w budżecie samorządu gminnego. Ważne jest także stworzenie możliwości decydowania o inwestycjach budżetu obywatelskiego możliwie najszerszemu gronu mieszkańców. Jeśli liczbę osób głosujących ograniczymy będziemy mieć do czynienia nie z budżetem obywatelskim, a jego praktyczna parodią. Oczywiście nie chodzi o formalne ograniczenie, ale praktyczne , do pewnej grupy  osób głosujących.

Przejdźmy do konkretów. Lista projektów na rok 2020 zamieszczona na stronie urzędu kończy się stwierdzeniem „W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd”. Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.”

Ci, którzy mnie znają wiedzą, że jestem zwolennikiem wykorzystywania  informatyzacji we wszystkich dziedzinach życia.  Wiem jednak, że nie wszyscy mieszkańcy gminy są na co dzień z tą technologią i nie wolno ograniczać możliwości głosowania tylko do osób posiadających konto na „e-urząd”. Jeśli chcemy, aby swarzędzki budżet partycypacyjny był prawdziwie  obywatelski możliwości oddania głosu muszą zostać poszerzone o zagłosowanie np. poprzez ogólnie dostępne ankiety.

I jeszcze jedno. Jest to oczywiście moje zdanie. Zadania realizowane z budżetu partycypacyjnego powinny zaspokajać określone, konkretne potrzeby mieszkańców. Nie mogą zastępować zadań, które winny być realizowane z budżetu gminnego. Dlatego jestem wrogiem zadań zaczynających się od „Opracowanie projektu…, opracowanie dokumentacji…, przygotowanie koncepcji…” . Mieszkańcy głosujący na projekt budżetu obywatelskiego powinni mieć pewność, że projekt, który wygra zostanie szybko zrealizowany, a nie że powstanie kolejny projekt, koncepcja.

Oczywiście z tą opinią można dyskutować, ale zasady głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego muszą być jeszcze w tym roku zmienione, jeśli ma to być budżet rzeczywiście obywatelski.

Piotr Choryński


Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020, na które będą można oddać  oddać głos od 8 października do 8 listopada 2019 roku.

Projekty główne:

1. ACTIV PARK w Zalasewie

Budowa parku (możliwość modułowego wykonania prac w zależności od kosztów): -Postawienie siłowni zewnętrznej dla dorosłych,-Postawienie street workout dla młodzieży,-Wydzielenie terenu na wybieg dla psów,-Postawienie masztu z kamerą,-Budowa 10 miejsc parkingowych,-Postawienie ławek, ławostołów i grilli-Przygotowanie terenu do wybudowania ścieżek rowerowych i ich budowa,-Przygotowanie terenu oraz posianie trawy i nasadzenia krzewów, drzew-Postawienie znaków drogowych, sygnalizatorów

2. Szatnie i zaplecze sanitarne na boisku w Zalasewie

Obiekt podobny do szatni w Szkole Podstawowej nr.2 w Zalasewie. Posiadający 4 szatnie , węzeł sanitarny i 2 pomieszczenia gospodarcze.

Projekty lokalne:

3. II etap zagospodarowania terenu Gruszczyn

Obecnie znajduje się we wskazanym miejscu niebezpieczna górka z piasku i kamieni. Rodzice wielokrotnie zwracali się z prośba o usunięcie jej. We wskazanym miejscu zgodnie z wcześniej wykonaną koncepcją zagospodarowania usytuowane byłyby zestaw zabawowo sprawnościowy(kombinacja wspinaczkowa) i tor rowerowy. Zagospodarowanie zarośniętych terenów poprawią estetykę miejsca i stworzy warunki dla całych rodzin na zdrowe i aktywne spędzanie czasu wolnego.

4. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Garbach

Projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i wypoczynku dla całych rodzin . Polega on na uporządkowaniu terenu objętego inwestycją, wydzieleniu poszczególnych stref wypoczynku, doposażeniu w przyrządy rekreacyjne i małą architekturę: rozbudowanie placu zabaw dla najmłodszych w elementy zabawowe, stworzenie kameralnych stref integracji wprowadzenie elementów rekreacyjnych dla nieco starszych dzieci i młodzieży uzupełnienie wyposażenia sportowego wprowadzenie elementów małej architektury.

5. Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci. Składał się on będzie z zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami oraz ściankami do wspinaczki, huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki – bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej konika. Pod urządzeniami, zamontowane zostanie podłoże bezpieczne. Ponadto na placu zabaw zamontowane zostaną minimum 4 ławki przeznaczone dla dzieci i opiekunów, zadaszone ławostoły.

6. Stwórzmy sobie letnie kino

Celem inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej oraz popularyzacja kultury poprzez stworzenie miejsc spotkań w postaci plenerowych pokazów filmowych w różnych częściach m.in. Kino letnie będzie miejscem, w którym można złapać oddech, usiąść wygodnie na leżaku, otulić się ciepłym kocem i oglądać wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu ulubione filmy. Niewątpliwą zaletą letniego kina plenerowego będzie starannie wyselekcjonowany repertuar poprzedzony internetową ankietą.

7. Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 w Zalasewie

Zaprojektowanie, zakup i montaż nagłośnienia: wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód (w razie konieczności ich uzyskania), zakup i montaż konstrukcji, na której zostanie zamontowane wyposażenie – kratownicy. Zakup i montaż wyposażenia, tj. głośników , mikrofonów bezprzewodowych i statywów, zakup stołu mikserskiego i końcówek mocy, wykonanie okablowania.

8. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach

Usuwane stare ocieplenie, nakładany nowy styropian, malowanie i wymiana parapetów na nowe.

Projekty dodatkowe:

9. Swarzędzki Rower Miejski – koncepcja

Promocja alternatywnego źródła transportu w mieście oraz popularyzacja wśród mieszkańców rezygnacji z samochodów przy przemieszczaniu się po mieście przyczyni się m.in. do zmniejszenia korków w godzinach szczytu. Będzie to także ciekawa propozycja dla osób spędzających aktywnie czas – docelowo po rozbudowie systemu będą mogli wypożyczyć rower w różnych miejscach gminy, a zostawić np. przy strefie rekreacyjnej przy Jeziorze Swarzędzkim.

10. Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach

Rabowice są wsią prężnie rozwijającą się pod względem mieszkaniowym, jest duży przyrost mieszkańców. Istniejące studnie nie zaopatrują mieszkańców w wodę. Wodociąg wzdłuż tych ulic jest niezbędny.

11. Oświetlenie ma znaczenie

W ramach projektu planowana jest wymiana opraw dziewięciu lamp w kształcie kuli przy skwerze i placu zabaw na Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu na oprawy parkowe ze źródłem światła LED o barwie ciepłej (3000K). Przy wymianie opraw decydujące będą następujące parametry: energooszczędność, żywotność, niski stopień zanieczyszczenia światłem, estetyka. Podany szacunkowy koszt realizacji jest sumą brutto cen opraw renomowanych producentów wraz z montażem oraz demontażu i utylizacji opraw starych.

12. Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojaków na rowery w SP1 Zalasewo

Rozbudowa miejsc postojowych dla rowerów: zakup i montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów do podłoża za pomocą kotw wraz z niezbędnym wyposażeniem. Budowa wiaty dla rowerów. Zakup stojaków na rowery. Zakup i montaż zabawki na placu zabaw dla dzieci

13. Zielony Bogucin

Realizacja projektu będzie polegała na sporządzeniu projektu nasadzeń zieleni, a następnie jego realizację w najbardziej newralgicznych i reprezentacyjnych miejscach Bogucina, które jednocześnie stanowią ramę wsi (ulica Słocińskiego, Olchowa oraz Grzybowa), a więc będą pełniły funkcję zielonej bariery przed szkodliwym wpływem tras DK 92 i DW 194 oraz linii kolejowej nr353 jednocześnie poprawiając estetykę wsi.

Żeby wziąć udział w głosowaniu należy: W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd”. Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.

Już dziś zarejestruj się na portalu www.eurzad.swarzedz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *