Barbara Czachura – „Mamy jeden cel, dobrze służyć mieszkańcom”

W tym roku mija połowa kadencji Rady Miejskiej, której Pani przewodniczy. Jakie są – według Pani – największe sukcesy Rady?
Aż trudno uwierzyć, że to już połowa naszego funkcjonowania. Podsumowując jednak te dwa lata możemy powiedzieć, że zostały dobrze wykorzystane. Zainwestowaliśmy w przebudowę dróg i chodników. Są modernizowane obiekty sportowe. Zdecydowaliśmy o budowie mieszkań komunalnych. Rozpoczęła się rozbudowa szkoły w Kobylnicy. Podjęliśmy uchwały w sprawie przyjęcia planów zagospodarowania. To szczególnie ważne decyzje dla zapewnienia porządku urbanistycznego oraz zakreślenia miejsca dla przebiegu ciągów komunikacyjnych umożliwiających sprawne poruszanie się po gminie. Z dużym entuzjazmem zostały przyjęte koncepcje drogowe uwzględniające tunel łączący ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia. Jeśli uda nam się zrealizować kolejne planowane inwestycje, to mieszkańcy naszej gminy będą mieli wiele powodów do zadowolenia.

A porażki?
Nie widzę porażek, są tylko zadania, których jeszcze do tej pory nie udało się rozwiązać. Z każdym wyzwaniem Rada musi się zmierzyć, po to też robimy Wieloletnie Prognozy Finansowe, aby znaleźć środki finansowe na zadania w optymalnym czasie. Są też takie przedsięwzięcia, których realizacja uzależniona jest od zewnętrznych źródeł finansowania i musimy to uwzględniać planując wydatki.

Radę Miejską Swarzędza tworzą osoby należące do różnych klubów, posiadające różne poglądy na tematy polityczne i społeczne. Jak ocenia Pani współpracę w Radzie Miejskiej i współpracę z Burmistrzem?
Tak, rzeczywiście, tworzymy różnorodną grupę i pod względem wieku, poglądów czy przygotowania zawodowego. Nie jest to dla nas problem, a wręcz zaleta. Podczas dyskusji mamy okazję poznać spojrzenia na sprawę z wielu stron. Pracujemy w stałych komisjach tematycznych. Radni podejmują w nich tematy odpowiednio przydzielone dla danej komisji. O pracy w komisjach umieszczamy krótkie sprawozdania w gminnym miesięczniku „Prosto z Ratusza”. Opisy pracy radnych to nowy zwyczaj, wprowadzony od początku naszej kadencji. Chcemy, by mieszkańcy mieli możliwość poznania spraw, którymi się zajmujemy. Umiejętność współdziałania w tak różnorodnej grupie to również osiągnięcie. Mimo różnic w poglądach, mimo sporów, w efekcie wypracowujemy wspólną decyzję. Zależy nam na podejmowaniu decyzji przemyślanych, przedyskutowanych, najlepszych dla mieszkańców miasta i gminy Swarzędz. To dotyczy również współpracy z Burmistrzem. Dużo rozmawiamy, zadajemy pytania. Ważne są konsultacje w trudnych sprawach. Radni są przedstawicielami lokalnej społeczności, dlatego ich głos jest ważny

10

Jakie – według Pani – są najważniejsze zadania, które przyjdzie rozwiązywać Radzie Miejskiej w najbliższych dwóch latach? Jakie problemy miasta i gminy powinny być rozwiązane w najbliższych latach?
Najbardziej dotkliwymi problemami dla naszych mieszkańców są korki i przeprawa z południowej części Swarzędza na północną. Jako Rada nie możemy tego nie zauważać. Już dziś rozmawiamy o dodatkowym bezkolizyjnym połączeniu ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia. Coraz konkretniej rozmawiamy o obwodnicy Swarzędza. Ważnym elementem komunikacyjnym dla pieszych będzie kładka nad drogą 92. Niebawem okaże się, że bezkolizyjne przejazdy będą potrzebne także między częścią północną w okolicach Gruszczyna i Kobylnicy a drogą wojewódzką (dawną piątką). Sygnały o tym problemie są coraz częstsze. Z rozwiązaniami drogowymi ściśle wiążą się plany zagospodarowania przestrzennego. Będziemy musieli zdecydować o przyszłości terenów lotniska w Kobylnicy. Będziemy pracować nad utworzeniem Planu Rewitalizacji. Za dwa lata będziemy obchodzić święto 380-lecia alokacji miasta Swarzędza, z którym łączyć się będzie wiele przedsięwzięć pozostających trwała pamiątką tego jubileuszu.

Swarzędz w ostatnich latach rozwija się nadzwyczaj szybko, przybywa liczba ludności, rozwija się budownictwo mieszkaniowe, wzrasta liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Czy może Pani skomentować te zjawiska?
Nie dziwią mnie te zjawiska. Swarzędz ma doskonałe położenie. Bliskość dużego miasta Poznania, linia kolejowa, trasa 92 to dobre argumenty zarówno dla przedsiębiorców jak i mieszkańców. Dodatkowo mieszkańcom oprócz atrakcyjnych mieszkań oferuje się coraz więcej miejsc wypoczynku i rekreacji. Jezioro Swarzędzkie, okoliczne lasy Puszczy Zielonka, stale przybywające ścieżki rowerowe to tylko niektóre atuty naszej gminy. Pozytywnie oceniam rozwój terenów mieszkaniowych i terenów z funkcją aktywizacji gospodarczej. Przybywający mieszkańcy muszą także znaleźć miejsca pracy, dlatego nie zamykam się na rozwój podmiotów gospodarczych. Dzięki tym zjawiskom odnotowujemy większe wpływy do budżetu, a to z kolei umożliwia realizację następnych inwestycji gminnych. Gdybyśmy zamknęli się na rozwój w tych dziedzinach, to inwestorzy odeszliby do sąsiednich gmin, a my stanęlibyśmy w miejscu.

Jakie są osiągnięcia Barbary Czachury – przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu, a jakie porażki?
Przewodniczę pracy Rady Miejskiej składającej się z 21 radnych. Tworzymy zespół, jak piłkarze na boisku. Mamy jeden cel, dobrze służyć mieszkańcom. Tutaj nie ma indywidualnych sukcesów. Najważniejsza uchwała dotycząca budżetu, czyli decydująca o zaplanowanych inwestycjach, opiniowana i głosowana jest przez wszystkich radnych, a więc każdy z nas ma swój udział w tym co realizuje się w naszym mieście i gminie. Jeśli się coś uda, to są Nasze sukcesy. Czy są porażki? Nie ma, są tylko wyzwania, do których trzeba podejść jeszcze raz.

Proszę dokończyć. Moim marzeniem jest…
Mam całą listę marzeń. Chciałabym polecieć balonem nad Swarzędzem i zrobić całą serię zdjęć. Chciałabym, aby Cybina była rzeką, na której mogłyby się odbywać spływy kajakowe. Chciałabym byśmy mogli przejechać rowerami po całej gminie bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi. Marzę również …

Rozmawiał pch