5 autobusów elektrycznych dla Swarzędza – podpisano umowę na dotację

Dotacja w wysokości 7,9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przeznaczona między innymi na zakup 5 autobusów elektrycznych dla Swarzędza. 

9 grudnia 2022 roku wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek, wraz z burmistrzami i prezydentami sześciu wielkopolskich miast, podpisał dokumenty dotyczące dofinansowania rozwoju zeroemisyjnej komunikacji publicznej. Wśród przedstawicieli władz samorządowych był między innymi burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Gmina Swarzędz otrzyma bowiem dotację w wysokości 7,9 mln zł. Z pozyskanych środków sfinansowany zostanie zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym. Ponadto planuje się zakup i montaż na terenie zajezdni autobusowej w Garbach dwóch punktów ładowania, a także przeprowadzenie szkoleń dla przynajmniej 10 kierowców i 5 mechaników.

Łączna kwota dofinansowania NFOŚiGW dla sześciu wielkopolskich miast wynosi 48,4 mln zł, z czego 43,9 mln zł stanowią bezzwrotne dotacje, a 4,5 mln zł – preferencyjne pożyczki. Samorządami, które otrzymają dofinansowanie są: Gniezno, Kórnik, Nowy Tomyśl, Piła, Swarzędz i Września. Środki pochodzą z realizowanego przez NFOŚiGW wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”), poprzez który wspierany jest w Polsce rozwój ekologicznej, zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. Głównym celem programu jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich. Upowszechnienie na liniach komunikacyjnych polskich miast autobusów, które nie emitują CO2, szkodliwych związków (m.in. tlenki azotu i siarki) oraz pyłów, to jeden z ważnych czynników ograniczania zanieczyszczania powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców. Nowoczesna, zeroemisyjna komunikacja miejska to także skuteczny sposób poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego, komfortu podróży mieszkańców oraz walki ze zjawiskiem wykluczenia transportowego.

Wsparcie ze środków finansowych programu „Zielony Transport Publiczny” kierujemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale przede wszystkim do miast średnich i małych, które dysponują skromniejszymi możliwościami rozwojowymi, a często w równym stopniu borykają się z takimi problemami cywilizacyjnymi, jak smog, nadmierna emisja gazów cieplarnianych i hałas – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. – Cieszymy się, że samorządy, także w Wielkopolsce, coraz chętniej stawiają na zeroemisyjną komunikację lokalną, słusznie dostrzegając w tym szansę na ekorozwój swoich miast. Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast i miasteczek – dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Projekty wsparte przez NFOŚiGW w Wielkopolsce zakładają łącznie zakup 25 ekologicznych autobusów, z czego 22 o napędzie elektrycznym i 3 zasilane wodorem. Pojazdy będą nowoczesne, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, niektóre także klimatyzowane. Beneficjenci w ramach otrzymanych dotacji i pożyczek zakupią i zamontują również infrastrukturę do ładowania zeroemisyjnych pojazdów, w tym ładowarki mobilne, ładowarki do zajezdni, przyłącza i stacje transformatorowe. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla kierowców i mechaników obsługujących nowe autobusy. Realizacja poszczególnych inwestycji – w zależności od miasta – zakończy się między 30 września 2023 r. a 30 września 2025 r. Efektem ekologicznym przedsięwzięć ma być istotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja emisji tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10).

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

5 autobusów elektrycznych dla Swarzędza
5 autobusów elektrycznych dla Swarzędza – podpisano umowę na dotację. Źródło: Twitter NFOŚiGW.
5 autobusów elektrycznych dla Swarzędza – podpisano umowę na dotację. Źródło: Twitter NFOŚiGW.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *