20 października – Europejski Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora stanowi doskonałą okazję z jednej strony do składania serdecznych życzeń, ale z drugiej do zwrócenia uwagi zarówno na szerokie spektrum potrzeb ale i możliwości osób starszych.

Życzymy wszystkim seniorom spełnienia marzeń, zrozumienia, rzeczywistego wsparcia adekwatnego do potrzeb, rozwoju pasji, satysfakcji z podejmowanych działań, realizacji wyznaczonych celów. Życzymy Państwu również stale towarzyszącego dobrego samopoczucia, zadowolenia, i spełnienia.

Państwa doświadczenie, wiedza, czas wolny to wielki potencjał, którego wykorzystanie stanowić może szansę dla innych – młodych, słabszych, zależnych. Tak wiele zależy właśnie od Państwa! Zachęcamy osoby starsze do podejmowania inicjatyw, aktywności w ramach funkcjonujących jednostek powołanych na potrzeby osób starszych, wykonywania czynności w ramach wolontariatu, bezinteresownego wspierania w ramach pomocy sąsiedzkiej, zgłaszania pomysłów, których realizacja może ulepszyć funkcjonowanie miasta

Redakcja „Informatora Swarzędzkiego”, www.swarzedz24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *