Budżet obywatelski gminy Swarzędz na 2017 rok – wyniki

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprosił mieszkańców do udziału w tworzeniu planu przyszłych inwestycji – w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Na rok 2017 w budżecie Gminy Swarzędz na ten cel samorząd przeznaczy 1,5 mln zł. Jest to najwyższa wartość budżetu obywatelskiego wśród gmin powiatu poznańskiego.

 

Głosowanie na projekty zgłoszone wcześniej przez mieszkańców trwało dwa miesiące, od 1 sierpnia do 30 września. Wzięło w nim udział 5140  mieszkańców spośród ok. 48 tys. uprawnionych. W głosowaniu mogły uczestniczyć osoby zameldowane  w gminie Swarzędz, które ukończyły 16 lat. Głosowanie odbywało się droga elektroniczną (poprzez formularz internetowy) oraz w sposób tradycyjny – za pomocą papierowych ankiet. Zdecydowana większość głosujących (4901 osób) wybrało formę elektroniczną.

Głosowanie odbywało się w trzech kategoriach:
– projekt główny o wartości do 1 mln zł,
– projekty lokalne – o wartości jednostkowej do 100 tys. zł,  których suma nie przekroczy 300 tys. zł,
– projekty dodatkowe – o wartości jednostkowej do 50 tys. zł, których suma nie przekroczy 200 tys. zł.

Dzięki podzieleniu budżetu obywatelskiego na trzy kategorie w 2017 r. będzie realizowanych 8 projektów (w 2016 roku, za tę samą kwotę 1,5 mln zł, wyłoniono 6 projektów).

Wyniki głosowania przedstawił burmistrz Marian Szkudlarek na konferencji prasowej 5 października 2016 r.

Wyniki:

Projektem głównym otrzymał najwięcej – 1710 głosów) jest utworzenie
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz – sąsiedztwo Rynku).

Projekt polegałby na przebudowie i rewitalizacji budynku dawnej remizy strażackiej (na złączonym zdjęciu) zlokalizowanej w Swarzędzu przy ul. Bramkowej 6 na cele instytucji kultury pod nazwą Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Budynek dawnej remizy wymaga gruntownego remontu wnętrza i elewacji. Budynek ten został odbudowany w latach 60-tych XX wieku w miejscu historycznej remizy (prosty gmach z wieżą strażacką). W środku wygospodarowane powinno zostać kilka pomieszczeń, w których docelowo mogą się znaleźć ekspozycje stałe i czasowe. Główne wejście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Należy rozważyć aranżację części parteru kamienicy (były to wcześniej pomieszczenia obsługujące remizę strażacką) tak by mógł on stanowić strefę wejściową do budynku dawnej remizy, która byłaby właściwą strefą wystawienniczą.
Pomieszczenia powinny zostać dostosowane do wymagań Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki – parter: wydzielenie sali biblioteki regionalnej oraz sali głównej ze stałą ekspozycją, piętro: sale wystawowe, sala wielofunkcyjna oraz sala interaktywna. Wieża może stanowić przestrzeń ekspozycyjną.
Projekt miałby charakter ogólnogminny, a nawet ponadlokalny. W gminie Swarzędz potrzebne jest miejsce na organizację różnego rodzaju wystaw stałych i okresowych, z pewnością możliwe byłoby przygotowanie np. multimedialnej wystawy o historii miasta. Realizacja tego pomysłu powinna być powiązana z 380. rocznicą nadania praw miejskich.
Obiekty znajdują się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Swarzędz, a główne wejście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Docelowo tym obiektem administrować mogłoby np. Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.

Projekty lokalne, które uzyskały najwięcej głosów

 • Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)
  968 głosów

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, możliwość integracji społeczności lokalnej, poprzez organizację koncertów, imprez kulturalnych, pikników i biesiad przy ognisku, zachęcenie do aktywności fizycznej oraz spędzanie wolnego czasu z całymi rodzinami i innymi mieszkańcami Kobylnicy2.

 • 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie
  – 868 głosów

1/ strefy będą zachęcały do aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych,

2/ możliwość wykorzystania urządzeń przez nauczycieli wychowania fizycznego,

3/ uporządkowanie zieleni w okolicy tych miejsc,

4/ postawienie wyposażenia rekreacyjnego (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),

5/ brak miejsc rekreacyjno-sportowych przy szybkiej urbanizacji okolicznych terenów,

6/ poprawa jakości zdrowia i życia mieszkańców,

7/ duży problem, jakim jest pogarszający się stan zdrowia wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

 • Spacerem po Uzarzewie – 696 głosów

Chodnik w Uzarzewie to długo oczekiwana inwestycja pozwalająca mieszkańcom na spokojny relaks w pięknie położonej wsi.

Projekty dodatkowe, które uzyskały najwięcej głosów:

 • Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka – Cegielskiego)
  – 1617 głosów

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (od ul. Kórnickiej do os. Cegielskiego) wraz z elementami tzw. małej architektury będzie pierwszym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu atrakcyjności ścieżki dla jej użytkowników. Codziennie spotkać można tam tłumy biegaczy, rowerzystów czy spacerowiczów korzystających z uroków tego pięknego miejsca. Wspólnie możemy uczynić ścieżkę jeszcze bardziej bezpieczną, jeszcze bardziej atrakcyjną i jeszcze bardziej funkcjonalną.

 •  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)

Bezpieczeństwo mieszkańców Paczkowa, a w tym szczególnie dzieci jest najważniejsze.– 1450 głosów

 • Siłownia zewnętrzna (Sokolniki) – 703 głosy

Siłownia zewnętrzna będzie miejscem do wspólnych ćwiczeń i integracji mieszkańców oraz do wspólnej zabawy na wolnym powietrzu.

 • Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)354 głosy

Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu technicznego głównej ulicy we wsi Wierzenica. Rewitalizacja centrum wsi podniesie atrakcyjność i estetykę Wierzenicy jako historycznego miejsca, gdzie znajduje się drewniany kościół św. Mikołaja, najstarszy zabytek gminy Swarzędz, krypta grobowa rodu Cieszkowskich, dwór, zabytkowy dom podcieniowy, Aleja Filozofów. Wierzenica posiada niezmieniony układ urbanistyczny od XIX wieku i jest niewątpliwie miejscem, o które należy zadbać, ponieważ stanowi wizytówkę gminy, z racji dużego ruchu turystycznego.

 

Liczby głosów jakie otrzymały zgłoszone projekty

Projekt główny do 1 mln.

 • Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki – projekt polega na przebudowie i rewitalizacji budynku dawnej remizy strażackiej przy ul. Bramkowej 6 na cele instytucji kultury pod nazwą Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. – 1710
 • Budowa uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie przy Szkole podstawowej nr 5. Boisko ma być zbudowane w miejscu zniszczonych obiektów wymagających kapitalnego remontu –  1146
 • Park rowerowy ze znakami drogowymi w Zalasewie – 968

Projekty lokalne

 • Rozwój sportu w Gruszczynie – remont pomieszczeń obok boiska dobudowa szatni i pomieszczeń gospodarczych – 397
 • Naprawa chodnika na ul. Wilkońskicj – 252
 • Modernizacja bieżni sportowo-tartanowej przy SP nr 5 – 524
 • Zwiększenie liczby miejsc postojowych przy SP nr 5 – 116
 • 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie – 868
 • Przygotowanie dokumentacji do budowy ciągu komunikacyjnego w Swarzędzu  – 438
 • Rozwój sportu w Kobylnicy – Projekt zakłada rozbiórkę trybun, powiększenie boiska, stworzenie placu piknikowego, siłowni zewnętrznej itp. – 26
 • Spacerem po Uzarzewie – budowa chodnika w Uzarzewie – 696
 • Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy – 968
 • Wielofunkcyjny rodzinny plac gier i zabaw w Gruszczynie – Rewitalizacja terenów rekreacyjnych i zieleni przylegających do przepompowni ścieków – 200

Projekty dodatkowe

 • Budowa siłowni zewnętrznej w Sokolnikach – 703
 • Rewitalizacja historycznego układu drogowego w Wierzenicy – Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu technicznego głównej ulicy w Wierzenicy – 354
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Paczkowie. – 1450
 • Projekt oświetlenia ścieżko rowerowej od ul. Kórnickiej do Os. Cegielskiego. – 1617
 • Bezpieczne przejście pod wiaduktem w Bogucinie. 205