Zmiana ustawy ustawy o ochronie przyrody w sprawie wycinki drzew

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli obwód drzewa planowanego do usunięcia przekracza obwody wskazane powyżej, drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Pracownik Urzędu przeprowadzi oględziny drzewa w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia. Do wycinki można przystąpić jeżeli, w terminie 14 dni od dnia oględzin, burmistrz nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, lecz nie później niż po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *