Przedszkolak ze Swarzędza wygrywa konkurs „100 lat UAM”

18 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „100 lat UAM”, który został zorganizowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowań wśród uczniów historią UAM, pogłębienie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie: pracy plastycznej na temat patrona UAM (dzieci przedszkolne), wiersza na temat UAM (uczniowie klas I-IV szkół podstawowych), opisu wybitnego absolwenta UAM w okolicy (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych), rysunku lub zdjęcia sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM na temat siebie jako przyszłego studenta UAM.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół w Wielkopolsce. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane 44 pracom. W kategorii przedszkole I miejsce zajęła Antonina Janas z Publicznego Przedszkola „Kompas” w Swarzędzu. Dziewczynka wykleiła plasteliną portret Adama Mickiewicza.

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Uroczystość zakończyło przedstawienie dla dzieci pt. „Morska opowieść” w wykonaniu Teatru Krokodyl, które  rozbawiło najmłodszą część publiczności.

Gali towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac.

Kornelia Choryńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *