Telefony alarmowe

Telefon alarmowy
112
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie wod.-kan.
994
Pogotowie wod.-kan. ZGK
061 651 15 41 (do godz. 16.00)

Gazownia
992
Pogotowie energetyczne
991 (całodobowe ENEA)

Straż Miejska
62-020 Swarzędz, ul.Dworcowa 24
tel.
Komendant: Piotr Kubczak tel: 502-577-065,
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

Komisariat Policji
62-020 Swarzędz, ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24
tel. 998 lub 112
zarzad@osp-swarzedz.pl

www.osp-swarzedz.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy
62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 4
tel. 998 lub 112
straz@ospkobylnica.pl

Pogotowie Ratunkowe – Podstacja Swarzędz
ul. Dworcowa 24