Organizacje pozarządowe

ul. Św. Marcina 7 ,
 • Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica

tel. fax. 61 878 07 41
info@aeroklub.poznan.pl , www.aeroklub.poznan.pl

 • Aktywni Wielkopolanie

ul. Żwirki i Wigury 22,62-020 Swarzędz

 • Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Marcina Biskupa

ul. Św. Marcina 7 , 62-020 Swarzędz
tel. www.poznan.ak.org.pl

 • Działaj i myśl

ul. Jaśminowa 20 ,Bogucin, 62-006 Kobylnica

 • Ekoton

ul. Słowackiego 61b,62-020 Swarzędz

 • Fundacja Akademia Tenisa Point

ul. Moniuszki 39, Gruszczyn,62-006 Kobylnica, info@atpoint.pl

 • Fundacja Akme

ul. Grzybowa 4, Bogucin, 62-006 Kobylnica

 • Fundacja „ARTiFAKT”

(adres kontaktowy): ul. Rynek 21, 62-020 Swarzędz

tel. tel. ewa.wanat@poczta.onet.pl

 • Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”

ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz, tel. fundacja@ekos.edu.pl ,www.ekos.edu.pl

 • Fundacja „Etiuda”

os. Mielżyńskiego 80h, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja im. Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego

os. Dąbrowszczaków 26/15, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja „Moc Możliwości”

ul. Szymanowskiego 1, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
mocmozliwosci@onet.eu

 • Fundacja Na Wyższym Poziomie „PERYSKOP”

ul. Słoneczna 18, 62-020 Swarzędz
tel. biuro@peryskop.org

 • Fundacja Prometeus

os. Mielżyńskiego 121/7, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja Surgere

ul. Gruszczyńska 12, Katarzynki, 62-006 Kobylnica

 • Fundacja Wspierania Kultury „Smart”

ul. Grudzińskiego 18a/50, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja wspierania rozwoju sportów motorowych

ul. Gnieźnieńska 139, Bogucin, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja Veritatem

ul. Tortunia 42a, 62-020 Swarzędz
fundacja@veritatem.pl , www.veritatem.pl

 • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

os. Kościuszkowców 9 (piwnica), 62-020 Swarzędz
środy: 18.00 – 19.00

 • Klub Jeździecki Atrium Swarzędz

ul. Strzelecka 35a, 62-020 Swarzędz
biuro@atrium-konie.pl , www.atrium-konie.pl

 • Klub jeździecki „Podkowa Gruszczyn”

ul. Zielińska 42, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
konie@podkowagruszczyn.pl , podkowagruszczyn.pl

 • Klub Karate Dynamic Swarzędz

os. Czwartaków 7/7 , 62-020 Swarzędz

 • Klub Sportowy Bryza

ul. Szumana 37, 62-020 Swarzędz

 • Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz

os. Raczyńskiego 10, 62-020 Swarzędz
ssncmeblorzswarzedz@gmail.com

 • Klub Sportów Walki Kuzi Sport

ul. Folwarczna 38, 62-021 Paczkowo

 • Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Jastrząb”

ul. Napoleońska 12, 62-020 Swarzędz
tel./ fax: 61 817 30 98

 • Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Swarzędzu COMMANDO

os. Kościuszkowców 17/6, 62-020 Swarzędz
stary1skc@wp.pl, www.commando.swarzedz.net.pl

 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

ul. Cieszkowskiego 44, 62-020 Swarzędz
www.kurkowebractwoswarzedz.pl

 • Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica

ul. Swarzędzka 54, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
piast.kobylnica@poczta.onet.pl, www.piastkobylnica.pl

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CANOE Swarzędz

ul. Poznańska 91 (budynek Ośrodka Wspomagania Rodziny), 62-006 Kobylnica
canoe-swarzedz@wp.pl

 • „Muzyczny Gruszczyn”

ul. Wieniawskiego 2; Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

ul. Poznańska 4, 62-006 Kobylnica
straz@ospkobylnica.pl , www.ospkobylnica.pl

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu

ul. Dworcowa 24, 62-020 Swarzędz
zarzad@osp-swarzedz.pl , www.osp-swarzedz.pl

 • Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SWAREK w Swarzędzu

ul. Piaski 12, 62-020 Swarzędz

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

os. Mielżyńskiego 1a, 62-020 Swarzędz
chjz@archpoznan.pl, www.chjz.org.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

os. Kościuszkowców 3, 62-020 Swarzędz
ostrobramska@op.pl , www.ostrobramska.info

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

ul. Poznańska 27, 62-020 Swarzędz
molewski@archpoznan.pl , www.mbww-swarzedz.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

ul. Staszica 20b, 62-020 Swarzędz
sjr@archpoznan.pl, www.jozefswarzedz.archpoznan.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy, Parafialny Zespół Caritas

ul. Polna 1, 62-006 Kobylnica
kobylnica@archpoznan.pl, www.kobylnica.archpoznan.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

ul. Św. Marcina 38, 62-020 Swarzędz
biuro@sw-marcin.pl, www.sw-marcin.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie, Parafialny Zespół Caritas

ul. Akacjowa 5, 62-006 Uzarzewo

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, Parafialny Zespół Caritas

ul. Wierzenicka 12, Wierzenica. 62-006 Kobylnica
xpk@vp.pl, www.parafia-wierzenica.pl

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Terenowy Swarzędz

os. Kościuszkowców 26, 62-020 Swarzędz
www.wzwpkps.projekt.org.pl

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło nr 51

ul. Poznańska 14 (budynek Ośrodka Kultury), 62-020 Swarzędz
www.pzerii.org

 • Polski Związek Wędkarski – Koło PZW Nr 123 Swarzędz – Miasto

os. Czwartaków 7, 62-020 Swarzędz
www.poznan.pzw.org.pl, www.pzw.poznan.pl

 • Polski Związek Wędkarski – Koło PZW nr 124 „Świerki”

os. Dąbrowszczaków 4/11, 62-020 Swarzędz
tel.
www.poznan.pzw.org.pl
www.pzw.poznan.pl

 • Polski Związek Wędkarski – Koło PZW nr 158 Swarzędz – Zatorze

ul. Kórnicka 126, 62-020 Swarzędz

www.swarzedz-zatorze.pzw.org.pl, www.poznan.pzw.org.pl ,www.pzw.poznan.pl

 • Polskie Stowarzyszenie Bumerangowe

ul. Piotra Skargi 5, 62-020 Swarzędz

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział PTTK Poznań – Nowe Miasto – Koło PTTK „Łaziki”

os. Kościuszkowców 39 (piwnica), 62-020 Swarzędz

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu

ul. Polna 21 (budynek Gimnazjum nr 2)
62-020 Swarzędz
biuro@meblarz.pttk.pl
www.meblarz.pttk.pl

 • „Razem ponad granicami”

ul. Wrzesińska 191, Jasin, 62-020 Swarzędz

 • Sportowy Klub Tańca „Tango-Swarzędz”

os. Czwartaków 1 (budynek Gimanzjum nr 3), 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie „9 Muz” Projekty Społeczno – Kulturalne i Edukacyjne

os. Mielżyńskiego 55, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Abstynentów „ŻAGIEL”

ul. Św. Marcin 7/4, 62-020 Swarzędz
stowarzyszeniezagiel@interia.pl

 • Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz

ul. Wilkońskich 6, 62-020 Swarzędz,
fax 61 651 57 85
bezpieczny_swarzedz@wp.pl

 • Stowarzyszenie Chór Męski „AKORD” Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich

ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Edukacyjne „Poznaj Siebie”

os. Czwartaków 15/9, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie „Kolorowa jesień”

ul. Jodłowa 23, Bogucin, 62-006 Kobylnica

 • Stowarzyszenie Kulturalne Big – Stan Orchestra

ul. Błotna 24, Łowęcin, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu

ul. Piaski 4, skr. poczt. 69, 62-020 Swarzędz
tel./fax 61 817 20 34
s.k.o.d-a@wp.pl,
www.orkiestraswarzedz.xaa.pl

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO

ul. Kórnicka 240, Zalasewo, 62-020 Swarzędz
antares.zalasewo@gmail.com, www.antares.futbolowo.pl

 • Stowarzyszenie Lew Polski

ul. Katarzyńska 95, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

 • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej „Affabre Concinui”

os. Raczyńskiego 4/28, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Morsy Swarzędz

ul. Pogodna 7, 62-020 Swarzędz
morsyswarzedz@op.pl , www.morsyswarzedz.pl

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu

ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zalasewa

ul. Żeromskiego 22, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Nasz Czas

ul. Staszica 48, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”

ul. Grudzińskiego 18a/8, 62-020 Swarzędz
nowawspolnadroga@gmail.com , www.nowa-wspolna-droga.pl

 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego

ul. Gminna 6a, Wierzonka, 62-006 Kobylnica
irena.prokop@o2.pl

 • Stowarzyszenie Promocji Kultury CANTAMEN

ul. Topolowa 12, 62-020 Swarzędz
wojciech.elbanowski@cantamen.pl , iwona.tomaszewska@cantamen.pl , www.cantamen.pl

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka

os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz, tel.
fax 61 651 88 68
spdst@wp.pl , www.spdst.org.pl

 • Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z siedzibą w Swarzędzu

ul. Wiejska 16/6, Jasin, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie „Swarzędz – nasz dom”

ul. Słoneczna 23, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie „Swarzędzanka”

os. Działyńskiego 1e/80, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Śpiewacze – Chór Kościelny Św. Cecylii przy parafii Św. Marcina w Swarzędzu

ul. Św. Marcina 38, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Tenisowe „Relax”

ul. Żeromskiego 16, 62-020 Swarzędz

 • Swarzędzka Akademia Siatkówki

os. Leśne 31, Zalasewo, 62-020 Swarzędz

 • Swarzędzki Klub Karate – Do „FIGHTER”

os. Cegielskiego 18, 62-020 Swarzędz
mariuszsiebert@gmail.com

 • Swarzędzki Klub Sportowy „UNIA”

ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz
tel./ fax 61 651 06 44
klub@sksunia.pl, www.sksunia.pl

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej

ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz
tmzs@swarzedzki.pl, www.tmzs.swarzedzki.pl

 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Swarzędzu

ul. Dworcowa 3, 62-020 Swarzędz
tozsdz@interia.pl, www.toz.pl

 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Koło Swarzędz

(adres korespondencyjny), Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
biblio@biblioteka.swarzedz.pl ,
www.powstaniewielkopolskie.pl

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Wielkopolski Oddział Regionalny – Oddział Miejski w Swarzędzu

ul. Podgórna 12 (budynek Zespołu Szkół nr 2), 62-020 Swarzędz
www.tpdwielkopolska.org

 • Uczniowski Klub Sportowy „BUSHI”

ul. Gminna 6a, Wierzonka, 62-006 Kobylnica

 • Uczniowski Klub Sportowy FALA Swarzędz

ul. Lodowa 8, 62-021 Paczkowo
www.uks.falaswarzedz.pl

 • Uczniowski Klub Sportowy Hobby Swarzędz

os. Kościuszkowców 41/17,62-020 Swarzędz

 • Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo

ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo

 • Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz

ul. Polna 21 (budynek Gimnazjum nr 2), 62-020 Swarzędz
tel./ fax 61 817 25 74
kontakt@ukslider.pl , www.ukslider.pl , www.uksliderswarzedz.pl

 • Uczniowski Klub Sportowy Mikawi Wierzonka

ul. Karłowicka 3, Wierzonka. 62-006 Kobylnica

 • Uczniowski Klub Sportowy SP 5 SWAREK SWARZĘDZ

os. Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz
swarek.swarzedz@gmail.com , swarek.weebly.com

 • Uczniowski Klub Sportowy Piątka

os. Mielżyńskiego 1, 62-020 Swarzędz

 • Uczniowski Klub Sportowy Strefa Sportu Tenis & Fitness

os. Raczyńskiego 3/5, 62-020 Swarzędz
szkola.tenisa@strefa-sportu.pl , www.strefa-sportu.pl

 • Uczniowski Klub Sportowy Trójka

os. Czwartaków 1. 62-020 Swarzędz

 • Wędkarski Klub Spławikowy Milo Match-Pro Swarzędz

ul. Warzywna 38, 62-020 Swarzędz
wksswarzedz@onet.pl , www.wksswarzedz.pzw.org.pl

 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Polskich Romów

ul. Zielińska 7/22, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

 • Wielkopolski Związek Pszczelarzy – Koło Pszczelarzy w Swarzędzu

ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań
wzp.poznan@o2.pl , www.pszczolywzp.pl

 • Wojskowy Klub Spadochronowy „Skrzydło”

Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica
admin@wks-skrzydlo.pl , www.wks-skrzydlo.pl

 • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Poznań Nowe Miasto ZHP – Szczep Uroczysko – 9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna Harcerska „Dąbrowa”

os. Czwartaków 22 (piwnica), 62-020 Swarzędz
pasiak63@wp.pl
, www.harcerzeswarzedz.pl

 • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Poznań Rejon ZHP – Harcerski Klub Turystyczny „AZYMUT” w Swarzędzu

skrytka pocztowa 78, 62-020 Swarzędz, (zbiórki odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu)
hkt@azymut.org.pl , www.azymut.org.pl

 • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Poznań Rejon ZHP – Ośrodek ZHP Kobylnica

ul. Łukaszewicza 15, 60-726 Poznań
zhpkobylnica@plusnet.pl , www.rejon.zhp.wlkp.pl

 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski – Swarzędzki Szczep Harcerski „DUKT”

(adres korespondencyjny), ul. Kutrzeby 33, 62-020 Swarzędz
owlkp@zhr.pl , www.wielkopolska.zhr.pl